Uhlí končí, ale Hornicko geologická fakulta VŠB pokračuje

S postupným ukončováním těžby uhlí v Moravskoslezském kraji, může z vnějšku vypadat další budoucnost Hornicko – geologické fakulty poměrně nejistě, ale nejstarší fakulta univerzity, která je tradiční oporou průmyslu nejen v regionu, na situaci reaguje. Škola buduje nové oblasti spolupráce a to i s nadnárodními koncerny, jejíž tuzemské dcery nalezneme také v členské základně Svazu.

Studenti HGF se mohou zapojit do výzkumu v prestižním výzkumném centru společnosti CEMEX Innovation Holding AG ve švýcarském Bielu. Na velmi úspěšné studentské stáže by vedení fakulty rádo navázalo také společnými projekty, publikacemi či komerčním výzkumem, a to zejména v oblasti konstrukčních materiálů, návrhu nových cementových směsí či betonů. Se zahraničními partnery hodlá o těchto možnostech jednat již letos na jaře.
„Spolupráce je pro nás velmi prestižní a unikátní, jsme jedinou tuzemskou univerzitou, které se této cti dostalo. Velmi si toho vážíme a vítáme, že se naši studenti zapojují do výzkumu napříč řadou oborů. Naši partneři si velmi zakládají na tom, aby jejich výzkumné týmy byly multioborové, protože díky tomu mohou dosáhnout významných výsledků a být lídry výzkumu stavebních konstrukcí a materiálů. Možnost vyslat tam naše studenty je přínosem nejen pro ně, ale i fakultu. Pomáhá nám to vytvářet si zde podhoubí pro doktorské studium, vyhledávat a podporovat vhodné kandidáty a motivovat je k vědecké práci,“ uvedl proděkan pro vědu, výzkum a zahraniční styky HGF Václav Zubíček.

Během ročních stáží se studenti stávají členy tamního výzkumného týmu a podílejí se na řešení vědecko-výzkumného projektu centra CEMEX. Jelikož na tyto stáže jsou vybíráni vysokoškoláci z celého světa, vyzkoušejí si mezinárodní spolupráci a získají kontakty pro svoji případnou budoucí vědeckou kariéru. Vedení HGF podepsalo smlouvu o stážích v roce 2019, kvůli pandemii covid-19 se ale první uskutečnila až o dva roky později. Jako vůbec první Čech na ni vyjel David Semančík, tehdy posluchač prvního ročníku navazujícího studia programu Těžba nerostných surovin, který uspěl v náročném výběrovém řízení.

„Práce ve výzkumném centru CEMEX byla velmi zajímavá. Celý výzkum je zaměřen na snižování emisí oxidu uhličitého a díky tamnímu pobytu zvažuji možnost působení ve výzkumu. Na stáži jsem se zdokonalil především v práci v týmu, time managementu, angličtině, němčině a naučil jsem se pár slovíček španělsky. V práci jsem poznal spoustu super lidí, procestoval s nimi Švýcarsko a nadále zůstáváme v kontaktu,“ popsal přínosy stáže Semančík.
I podle proděkana Zubíčka bylo na studentovi po absolvování stáže zřejmé, jak velkou změnou prošel. „Dodalo mu to na sebevědomí, zdokonalil se v cizích jazycích a může těžit ze svých bohatých zkušeností. Vzhledem k tomu, že s jeho působením byli partneři velmi spokojení, přišla nám vzápětí další nabídka na stáž. V tuto chvíli tam působí další z našich studentů a chystáme stáž pro dalšího uchazeče, který by ji měl absolvovat v online režimu. Příklad našeho prvního stážisty povzbudil i další, počet zájemců nám roste. Vidí, že jejich studium má smysl, mají možnost tam pracovat na nejmodernějších zařízeních a řešit výzkumná témata s dopadem do praxe,“ doplnil Zubíček.

Nyní vedení fakulty přemýšlí o tom, jak spolupráci dále posunout. V úvahu přicházejí společné projekty, publikace i poskytnutí zázemí fakulty pro komerční výzkum, například nabídnout zdejší laboratoře pro testování materiálů. „Na jaře se setkáme s vedením centra a byli bychom rádi, pokud by se nám povedlo domluvit na dalších společných aktivitách. Chceme získat i zpětnou vazbu od našich partnerů, i když zatím máme jen pozitivní ohlasy,“ uzavřel proděkan.

Hornicko-geologická fakulta se věnuje komplexnímu výzkumu, jenž se týká zejména vyhledávání, těžby a využití nerostných surovin s co nejmenším dopadem na životní prostředí včetně využití vedlejších produktů těžby a rekultivace krajiny po těžbě. Ve Svazu průmyslu rádi vidíme, že i tato tradiční značka, jejíž tradice sahá až do roku 1849 se dokáže přizpůsobit změně.

kategorie Z členské základny
zpět