Škoda Academy slaví desáté výročí založení

Škoda Academy v Mladé Boleslavi ve středu 26. dubna oslavila desáté výročí svého založení. Při této příležitosti připomíná dosavadní milníky a informuje o svém dalším směřování i celkovém přínosu pro českou automobilku. Škoda Auto vnímá rozšiřování kompetencí zaměstnanců a žáků jako důležitý klíč k úspěšné transformaci. Odborné vzdělávání má ve společnosti Škoda Auto dlouhou tradici, která sahá až do roku 1927.

Skoda Academy 01

Česká automobilka dlouhodobě investuje do školení a dalšího vzdělávání. Již v roce 1927 otevřelo své brány odborné učiliště Škoda Auto v Mladé Boleslavi pro prvních 58 učňů. Od té doby tuto školu absolvovalo přes 25 000 lidí. Od roku 2013 je odborné učiliště součástí Škoda Academy, kde se na své budoucí uplatnění připravuje téměř 820 začínajících automobilových specialistů v 19 oborech, přičemž necelou stovku z nich tvoří ženy. Společnost rovněž zvýšila kvalifikaci již více než 23 000 zaměstnanců a připravila je tím na požadavky elektromobility a zajistila jim pracovní místa.

Skoda Academy 06

„Škoda Auto se postupně transformuje a přechází na e-mobilitu a digitalizaci. Abychom tuto změnu úspěšně zvládli, vytváříme podmínky pro zvyšování kvalifikace našich zaměstnanců a připravujeme je na budoucí požadavky našeho odvětví. V této souvislosti je pro nás celoživotní vzdělávání a rozšiřování kvalifikace našich zaměstnanců nejvyšší prioritou. Ve společnosti Škoda Auto se můžeme ohlédnout za téměř stoletou tradicí vzdělávání a odborné praxe, která sahá až do roku 1927, kdy jsme přijali první učně. Dnes Škoda Academy se svým inovativním a strategickým přístupem ke vzdělávání hraje klíčovou roli. Umožňuje tak našim zaměstnancům rozvíjet nové dovednosti a tím přispívá k zajištění budoucnosti společnosti Škoda Auto a zvýšení naší konkurenceschopnosti v dynamicky se měnícím světě,“ říká Maren Gräf, členka představenstva společnosti Škoda Auto za oblast Lidé a kultura.

Deset let vzdělávacích programů zaměřených na budoucnost
Během oslav výročí měli účastníci možnost se zúčastnit interaktivních inovativních workshopů a poznat tak vývoj vzdělávacích témat, jako je umělá inteligence, 3D tisk, automatizace, elektromobilita a různé projekty týkající se lidských dovedností. V rámci akce na oslavu jubilea připravili žáci z odborného učiliště Škoda Auto v Mladé Boleslavi video, které naznačuje podobu příštího žákovského vozu. Tento automobil je stěžejním projektem Škoda Academy, v jehož rámci žáci učiliště během jednoho školního roku přetvoří vůz z portfolia značky Škoda na svůj vlastní automobil snů. Za realizaci konceptu jsou zodpovědní výhradně žáci – od první skici až po hotový unikátní vůz. Podporu jim však poskytuje řada oddělení Škoda Auto, včetně Designu a Technického vývoje.

Skoda Academy 02

 Budování silné vzdělávací komunity
V roce 2013 došlo ke sloučení vzdělávání zaměstnanců a žáků pod záštitou Škoda Academy, která vznikla jako součást vzdělávací strategie koncernu Volkswagen. V jejím rámci je role Škoda Academy vymezena zejména následujícími oblastmi: produkt, digitalizace, firemní kultura, výrobní závod a pracovní metody. Škoda Academy vybudovala v rámci koncernu Volkswagen i mimo něj výjimečnou vzdělávací komunitu, prostřednictvím které je nyní schopna rychle a cíleně reagovat na konkrétní potřeby.

Skoda Academy 07

Posilování kompetencí zaměstnanců společnosti
Škoda Auto coby rychle se transformující společnost zaměřená na digitalizaci a technologie budoucnosti učinila průběžné vzdělávání nedílnou součástí své firemní strategie. Za hlavní klíč k úspěšné transformaci považuje automobilka správné dovednosti a rozšíření kompetencí zaměstnanců. Škoda Academy proto vidí svůj úkol v nabídce vzdělávacích kurzů, které jsou nejen obsahově relevantní, ale zároveň motivují zaměstnance k samostatnému učení a umožňují jim neustále se rozvíjet.

 „Nabídka kurzů Škoda Academy je zaměřena nejen na předávání technických znalostí, ale také na provázání odborných a sociálních dovedností. Toto výročí nám dává příležitost ohlédnout se za úžasnými výsledky uplynulého desetiletí a zároveň vyjádřit upřímné poděkování všem partnerům za spolupráci. Současně s oslavou desátého výročí nastiňujeme naši vizi vzdělávání v budoucnosti a pokračujeme v našich aktivitách souvisejících s transformací. Škoda Academy významně přispěje k úspěšné budoucnosti naší společnosti a tím i našich regionů,“ dodává Maren Kabowski, vedoucí Škoda Academy.

Prostřednictvím nové platformy Degreed nyní Škoda Academy nabízí vhodný vzdělávací nástroj, jehož obsahem jsou rekvalifikace, zvyšování odbornosti, možnosti osobního rozvoje a opatření v oblasti firemní kultury. Nová platforma rovněž prochází neustálou modernizací s cílem držet krok s rychle se měnícím prostředím v automobilovém průmyslu a potřebami společnosti. Zároveň vytváří inovativní pracovní příležitosti a mění přístup ke vzdělávání.

Skoda Academy 05Plány pro další posilování kompetencí lidí
Při příležitosti výročí Klaus Zellmer, předseda představenstva společnosti Škoda Auto, Maren Gräf, členka představenstva za oblast Lidé a kultura, a Jaroslav Povšík, předseda Podnikové rady Odborů KOVO, podepsali memorandum o spolupráci a podpoře Škoda Academy. Společnost se tak zavázala intenzivně investovat do vzdělávání a rozvoje svých zaměstnanců s cílem umožnit jim úspěšně zvládnout transformaci na elektromobilitu a digitalizaci.

Skoda Academy 08