Udržitelnost ve společnosti Heimstaden

Udržitelnost není důležitou otázkou jen pro výrobní firmy, ale řeší se napříč sektory. Vzhledem ke změnám, kterými prochází společnost jako celek, se udržitelnost stává klíčovým tématem také například v sektoru nemovitostí, který zodpovídá přibližně za 38 % všech vznikajících emisí. Největším tuzemským hráčem v oboru rezidenčního bydlení je člen SP ČR Heimstaden Czech.

Jakkoliv to tak nemusí vypadat, nemovitostní byznys nabízí prostor pro využití celé řady nástrojů, kterými společnost může být zodpovědná vůči svému okolí. Základní filosofií firmy Heimstaden je zlepšovat kvalitu života samotných klientů a zároveň přispívat ke zkvalitňování veřejného prostoru a snižovat nepříznivé dopady vlastního podnikání na životní prostředí.

Koncept udržitelnosti firmy začíná samotnou péčí o portfolio. Do jeho revitalizace investuje dvě miliardy korun, z toho více než třetinu na renovaci bytů a 500 milionů na zateplení domů. I přes obecně nepříznivou ekonomickou situaci společnost investuje maximum prostředků na zkvalitnění bydlení pro své klienty a snižování energetické náročnosti budov. V praxi to znamená zateplení na zhruba 2000 bytových jednotkách, ke kterému patří také tepelná izolace plochých střech a půd. Pro další roky připravuje společnost projektové dokumentace pro dalších 3 500 bytových jednotek.
Cílem celé skupiny Heimstaden je do roku 2030 snížit emise CO2 o 42 % a snížit spotřebu vody o 1 %. V Moravskoslezském kraji byla založena společnost DomTherm, díky které se budou postupně instalovat tepelná čerpadla a tyto domy se budou postupně odpojovat od dálkového vytápění, které je momentálně založeno na spalování uhlí, čímž by se výrazně snížila uhlíková stopa, protože tepelná čerpadla poháněné zelenou elektřinou, jsou obecně považována za zdroj s nulovými emisemi. Dále se budou připojovat k centrálnímu zdroji byty, které jsou momentálně vytápěny lokálními fosilními palivy (uhlí, dřevo a plyn) a elektřinou.
Své zaměstnance vzdělává Heimstaden v oblasti životného prostředí. Třídí odpad, využívají druhotné, recyklované materiály a obnovitelné zdroje energie, nakupují výrobky šetrné k životnímu prostředí. Pijí kohoutkovou vodu, májí nainstalovány šetřiče vody, nakupují kancelářské potřeby z recyklovaného materiálu. Podporují úklid veřejného prostranství.

Při velikosti portfolia v Moravskoslezském kraji sehrává Heimstaden také významnou sociální roli. Za zmínku stojí určitě projekt Senior Park, jehož konceptem je poskytnout seniorům žijícím samostatně v prostorných bytech možnost přestěhovat se do moderních senior - friendly bytů, kde mohou zažít „komunitní“ život se všemi potřebnými službami dostupnými na jednom místě. Bezbariérové ​​byty a domy jsou navrženy tak, aby poskytovaly dostatek soukromí, a společné prostory jsou pak vyhrazeny pro budování komunitního života. Ve spolupráci s vícegeneračním centrem Lučina je připraven pestrý program a nabídka volnočasových aktivit. Malá část společných prostor je vyhrazena pro různé pohotovostní služby, jako je kadeřnictví a holičství atd. Součástí budovy je recepce s nepřetržitým provozem (každý byt má 2 tlačítka, kdy mohou nájemníci v případě nouze zavolat recepční).
Heimstaden úzce spolupracuje s 20 místními nevládními organizacemi ve více než 1200 jednotkách. Dlouhodobě spolupracuje s nevládní organizací PORTAVITA, která se zaměřuje na lidi v různé životní situace a poskytuje nejen bydlení, ale i další podporu. Dále společnost spolupracuje např. s Armádou spásy a Charitou.
Pro klienty, kteří mají ztížený vstup do dospělosti, společnost realizuje projekt s Námi domů, který je zaměřen na mladé lidi, kteří opouštějí dětské domovy. Od tohoto projektu je odvozený program TRÉNINKOVÉ BYTY, který probíhá ve spolupráci s Moravskoslezským krajem a jeho příspěvkovými organizacemi. Je určen pro dětské domovy na podporu mladých lidí žijících v dětských domovech a připravujících se na odchod z ústavní výchovy k osamostatnění a nastartování samostatného života.
Firma má také několik bytů vyhrazených pro projekt Krizové bydlení, v rámci kterého poskytuje bydlení osobám v nouzi, například těm, kteří zažívají domácí násilí. Heimstaden se věnuje také prevenci bezdomovectví a v rámci Moravskoslezského kraje sehrál významnou úlohu při přijímání ukrajinských uprchlíků, kterým poskytl 750 bytů.

Vzhledem k sousedství části portfolia s Komenského sady v centru Ostravy, umístila společnost na střechu jednoho ze svých domů včelí úly. Firemní medy zaznamenávají v posledních letech velký boom. Mimochodem, víte, jak rychle létají včely? Včela v letu mávne křidélky až 230krát za vteřinu a pohybuje se opravdu úctyhodnou rychlostí až 30 kilometrů za hodinu. Tak až pojedete někdy třicítkou autem, tak se rozhlédněte a uvědomíte si, že takhle rychle dovede letět včela.


kategorie Z členské základny
zpět