Hutníci zamířili do pekla, vysázeli tam stromy

Místo své obvyklé cesty do práce si to v pátek 20. října třicet zaměstnanců Třineckých železáren zamířilo do lesů v blízkosti přírodní rezervace Gutské peklo v Třinci. Dobrovolně svou směnu strávili výsadbou dvou tisícovek jedlí z nedaleké lesní školky v Košařiskách.

Ochránci přírody hutníky řádně proškolili

Pomocnou ruku v náročném terénu strmých severních svahů Javorového vrchu přiložili k dílu i studenti Střední odborné školy Třineckých železáren (SOŠ TŽ) a Polského gymnázia v Českém Těšíně. Dobrovolnický den pořádá huť už více než deset let, v posledních letech se zaměřením na výsadbu stromů v kůrovcem poškozených lesích v okolí Třince. Dobrovolníkům firma zajišťuje náhradu mzdy a občerstvení. Třinecké železárny v posledních letech masivně investovaly do technologií odprášení a snížení energetické náročnosti provozu. V současné době připravují rozsáhlý projekt transformace podniku s cílem dekarbonizace výroby.

„Nezapomínáme ani na okolní přírodu a přirozený proces snižování CO2 výsadbou stromů. Jen v areálu hutě dnes pečujeme o více než 40 tisíc stromů a další tisíce každý rok vysazujeme v rámci dobrovolnického dne. Vážím si toho, že naši zaměstnanci neváhají přiložit ruku k dílu a podporují rozvoj okolní krajiny,“ shrnul generální ředitel Třineckých železáren Roman Heide. Na akci se každoročně hlásí jak administrativní, tak směnoví pracovníci, kteří často musí skloubit termín konání akce se svým pracovním rytmem. „S výsadbou stromů mám letitou praxi, proto jsem ani chvilku neváhala. Jsem moc ráda, že jsem se mohla akce zúčastnit a pomoct místním lesům, které utrpěly kůrovcovou kalamitou,“ řekla jedna z účastnic dobrovolnického dne Barbara Juroszek.

Zaměstnanci spolu se studenty vysadili dva tisíce jedlí

Třinecké železárny výsadbu dvou tisíc nových stromů financují. Věnovanou sumu použila profesionální organizace Českého svazu ochránců přírody (ČSOP) Salamandr nejen na zakoupení stromů, ale i na následnou péči o ně. „Výsadba původních druhů stromů a obnova pestrosti lesa je jedním z našich dlouhodobých cílů. Sázíme výhradně chybějící druhy stromů s cenným beskydským genetickým původem,“ uzavřel předseda spolku ČSOP Salamandr Vojtěch Bajer.

kategorie Z členské základny
zpět