Siemens SINUMERIK CUP se po čtyřech letech vrací do Domažlic

V letošním ročníku soutěže v CNC programování Siemens SINUMERIK CUP, kterou český Siemens pořádá pro studenty středních odborných škol a učilišť, zvítězil tým ze Střední odborné školy a učiliště v Domažlicích. Díky týmu ve složení Štěpán Knopf, Lukáš Förster, Ondřej Chmelík a Tomáš Durdíkpod vedením Filipa Rojta se pohár po Domažlic vrací po čtyřech letech. Slavnostní vyhlášení vítězů proběhlo 24. října 2023 v centrále společnosti Siemens v pražských Stodůlkách.

Siemens souteuz CNC

Siemens SINUMERIK CUP je soutěž pro střední školy a učiliště, ve které své dovednosti v CNC programování měří dvou- až čtyřčlenné studentské týmy. Úkolem studentských týmů bylo podle přesného zadání vymyslet a prezentovat program na výrobu outdoorového vařiče na suchý líh, díky nápaditosti konstrukce se soutěžící mohli rozhodnout pro technologii soustružení i frézování. Jubilejního desátého ročníku soutěže se účastnilo 8 týmů ze šesti škol.

Na druhém místě se umístil tým ze Sigmundovy střední školy strojírenské a třetí příčku obsadili studenti ze Střední školy technické a zemědělské Mohelnice.

„SINUMERIK CUP studentům a studentkám dává příležitost poznat, co všechno je dnes možné na CNC strojích vyrobit. Zadání obsahuje řadu záludností a vítězné týmy prokázaly opravdu pokročilé schopnosti a dovednosti, které jistě využijí v dalším studiu i praxi,“ uvedl Vít Hadáček, vedoucí prodeje SINUMERIK z českého Siemensu. „Vítězové letošního ročníku vytvořili nejen funkční program, ale i prototyp cestovního vařiče,“ dodal.

Zadání do soutěže připravil Ing. Aleš Polzer, Ph.D. z Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně. „Programování počítačem řízených obráběcích strojů má budoucnost. Z CNC strojů se stávají obráběcí centra a vznikají automatizované výrobní buňky doplněné robotickými manipulátory, do výroby integrujeme in-procesní měření a zvyšuje se jak stupeň automatizace, tak kvalita obrobků. To vše vyžaduje, aby se již na středních školách studenti seznamovali i s nejnovějšími programovacími softwary. Volnou formou – soutěžením – je možné rozvíjet znalosti i nad rámec předepsaných školních povinností,“ uvedl autor zadání Aleš Polzer.

Siemens souteuz CNC vsichni

Soutěž SINUMERIK CUP pro střední školy a učiliště je součástí dlouhodobé strategie podpory školství a vzdělávání společnosti Siemens. Ta zahrnuje materiální i odbornou podporu středních škol, partnerství s vysokými školami, soutěž Cena Wernera von Siemense pro studenty technických a přírodovědných oborů, mladé vědce a pedagogy a další aktivity.

kategorie Z členské základny
zpět