Vítáme nové členy Svazu průmyslu a dopravy Q3 - Q4 2023

Do Svazu průmyslu a dopravy ČR vstoupilo v druhé polovině roku 2023 9 nových členů.

DG Solutions, a.s.
Rychle rostoucí česká společnost specializující se na velmi přesné obrábění se specifickým zaměřením na polovodičový průmysl. Své hlavní výzkumné a vývojové aktivity v oblasti polovodičů má v České republice, a podporuje zde tak výrobní a vědecké aktivity ve spolupráci s místními univerzitami.

EKP Advisory, s.r.o.
Je poradenskou společností v oblasti daní a účetnictví pro menší a střední firmy. Specializuje se na mzdy, vedení účetnictví, daňová přiznání a kontroly. Nabízí i specializované služby jako zpracování převodních cen, účetní reporting, poradenství při transformacích společností a zpracování znaleckých posudků. Zajišťuje efektivní a plně digitální zpracování veškerých úkolů.

E.ON Česká republika, s.r.o.
Skupina E.ON je jednou z největších evropských energetických společností. E.ON dodává v Česku elektřinu a plyn více než 1,4 milionu klientů a zároveň poskytuje chytrá energetická řešení. Součástí skupiny je i společnost EG.D, která zajišťuje distribuci elektřiny v jižních Čechách, na Vysočině a jižní Moravě a zabezpečuje dodávky plynu na jihu Čech.

iQLANDIA, o.p.s.
Největší science centrum v ČR s návštěvností 460 000 lidí ročně přináší již od roku 2014 v Liberci vyváženou kombinaci vědy, zábavy a neformálního vzdělávání. Na rozloze 10 000 m² je v 11 expozicích více než 400 interaktivních exponátů, planetárium a mj. i první humanoidní robot v ČR.

MDP GEO s.r.o.
Firma v oblasti poskytování komplexních služeb a poradenství v oblasti geodézie, GIS a technologií pro správu majetku a budov. Komplexní služby a řešení usnadňují evidenci, správu a hospodaření s majetkem s využitím moderních digitálních technologií.

MEDLOG Czech Republic
Jeden z největších poskytovatelů logistických služeb na světě působící ve více než 80 zemích světa. Společnost provozuje 170 terminálů a kontejnerových překladišť, vlastní železniční vozy i silniční tahače, mateřská společnost MSC pak kontejnery a námořní lodě, díky čemuž nabízí svým zákazníkům „door-to-door“ a „tailor-made“ řešení přeprav po celém světě.

MSC Czech Republic
Globální lídr v segmentu námořní kontejnerové přepravy a logistiky s více než padesátiletou historií. Díky své celosvětové působnosti a unikátnímu intermodálnímu řešení nabízí společnost svým zákazníkům komplexní službu přepravy s důrazem na individuální přístup podpořený dlouhodobým závazkem k ochraně životního prostředí.

Pražská plynárenská Distribuce, a.s.
Zajišťuje na základě licence ERÚ pro své zákazníky a obchodní partnery bezpečnou a spolehlivou distribuci zemního plynu. Bezpečně a efektivně provozuje vlastní plynárenskou distribuční síť v Praze a okolí. Na konci roku 2022 zajišťovala distribuci plynu pro 408 tis. zákazníků na 4 459 km plynovodů.

Sev.en Česká energie a.s.
Skupina je významným hráčem na energetickém trhu v České republice a provozuje zde elektrárny Chvaletice, Počerady, Teplárnu Kladno a Teplárnu Zlín. Mimo jiné také těží hnědé uhlí ve dvou lomech na Mostecku, v lomu Vršany a ČSA. Je dvojkou ve výrobě elektrické energie v Česku a vyrábí energii pro více než milion českých domácností.

kategorie Z členské základny
zpět