SmVaK Ostrava zpřístupní největší úpravny vody a čistírny odpadních vod

U příležitosti Světového dne vody mají lidé možnost navštívit Úpravnu vody Podhradí a Úpravnu vody Nová Ves, stejně jako čtyři čistírny odpadních vod v regionu.

V sobotu 23. března zpřístupní Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava veřejnosti areály čistíren odpadních vod v Opavě, Novém Jičíně, Havířově a Frýdlantu nad Ostravicí. Své brány otevřou také největší úpravny pitné vody v regionu v Podhradí u Vítkova a Nové Vsi u Frýdlantu nad Ostravicí. Jde o unikátní příležitost prohlédnout si provozy, které prošly v uplynulých letech významnými rekonstrukcemi a jsou klíčové pro zásobování většiny kraje kvalitní pitnou vodou z podhůří Jeseníků a z Beskyd.

V Úpravně vody Podhradí lidé navštíví místa, odkud přitekla před více než šedesáti pěti lety v prosinci roku 1958 první voda původem z Kružberku do Ostravy. Prohlédnou si například působivou halu pískových filtrů, které dokážou upravit až 2 700 litrů pitné vody za sekundu. V areálu Úpravny vody Nová Ves budou svou práci prezentovat také pátrači, jejichž hlavním úkolem je vyhledávání poruch a úniků pitné vody ve vodovodní síti.mObě úpravny prošly v uplynulých letech významnou modernizací.

Kromě exkurze s odborným výkladem bude přistaven v každé lokalitě čistíren odpadních vod kanalizační vůz schopný čistit stokové sítě, kanalizační přípojky a odpady z dešťových vpustí. Zaměstnanci provozů čistíren budou návštěvníkům například vysvětlovat, co do kanalizace nepatří a jaké problémy nevhodné látky a předměty vhozené do odpadu v procesu čištění odpadních vod přinášejí. Ale také to, jak daný proces probíhá a jaké parametry musí voda před tím, než je vypuštěna zpět do přírody, splňovat.

Provozy budou otevřeny od osmé hodiny ráno do dvou hodin odpoledne, prohlídky budou probíhat v hodinových intervalech (tedy 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00 a 13:00). Kapacita bude omezená a jedna skupina může mít maximálně dvacet návštěvníků.

Všechna zařízení budou v plném provozu a musíme zajistit bezpečnost všech návštěvníků, ale také to, aby nebyl nijak narušen plynulý proces výroby pitné vody, případně čištění té odpadní. S ohledem na velký zájem veřejnosti v uplynulých letech všem doporučuji, aby si termín prohlídky zarezervovali s dostatečným předstihem,“ popisuje generální ředitel SmVaK Ostrava Anatol Pšenička.

Zájemci o návštěvu se proto musí předem registrovat na telefonním čísle 596 697 233, případně na e-mailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. do 18. března.

Světový den vody
Již od roku 1993 se slaví Světový den vody 22. března. Toto datum bylo ustaveno Organizací spojených národů na zasedání v Rio de Janeiru v Brazílii v roce 1992. Důvodem pro vyhlášení Světového dne vody byla především skutečnost, že více než dvě miliardy lidí na světě trpí nedostatkem pitné vody, nebo k ní nemá přístup vůbec.
Propagace věnující se problémům spojených s vodou je ze strany OSN a nevládních organizací zaměřena na čistotu a ochranu vod, případně šetření vodními zdroji a jejich ochranu.
Koordinační mechanismus OSN v oblasti vody a hygieny (UN-Water), který stanovuje tematické zaměření akce pro každý rok, v roce 2023 obrátil pozornost na urychlení změn v efektivním a udržitelným nakládáním s vodou.
V letošním roce se s ohledem na nestabilní situace a válečné konflikty v různých částech světa zaměřil na tuto oblast a tématem bylo určeno Využití vody pro mír.
Ačkoliv pro nás, kteří si užíváme života ve zdánlivém vodním blahobytu, může jít o obtížně představitelnou hodnotu, na světe stále žije podle odhadů 2,2 miliardy lidí, kteří nemají přístup k nezávadné vodě. A válečné konflikty tuto situaci výrazně zhoršují a jejich důsledky dopadají často na ty, kteří s jejich příčinami ani aktuálním průběhem nemají nic společného.

kategorie Z členské základny
zpět