Hitachi Energy a Aibel podepsaly rámcovou dohodu s RWE o urychlení integrace větrných elektráren na moři


Společnosti Hitachi Energy a Aibel podepsaly s německou společností RWE, která se zabývá obnovitelnými zdroji energie, samostatné rámcové dohody týkající se několika vysokonapěťových stejnosměrných systémů (HVDC), které mají urychlit integraci větrné energie vyrobené na moři do sítě.

Ujednáni navazuje na podpis dohody o rezervaci kapacity (CRA – Capacity Reservation Agreement) z listopadu loňského roku, která vyhrazuje inženýrské a výrobní kapacity pro rozvoj tří velkých HVDC projektů. Projekty umožní přenos elektřiny z větrných farem na moři do přípojných míst na pevnině.

V rámci globálních rámcových smluv uzavřela RWE se společnostmi Hitachi Energy a Aibel smlouvu v modelu rozdělených smluv. Stavební práce na pevnině bude během vývojové fáze projektů zadávat společnost RWE. Dohoda zahrnuje dodávku systémů HVDC a výstavbu vlastních plošin.

Společnost Hitachi Energy dodá své systémy měničů se zdrojem napětí (VSC), které budou převádět střídavý proud (AC) na stejnosměrný (DC), a to pro účinný dálkový přenos na břeh, kde bude zpětně převeden na střídavý proud pro rozvodnou síť. Společnost Aibel bude zodpovědná za inženýrskou činnost, dodávky a výstavbu (EPC) při projektování, výstavbě a uvádění do provozu pobřežních plošin.

Rámcová smlouva stanoví, jak budou tyto tři projekty a případně i některé další v budoucnu realizovány. Umožňuje společnostem Hitachi Energy a Aibel řídit zdroje, jako je zajištění dodavatelského řetězce, najímání pracovních sil, přidělování inženýrských a výrobních kapacit a objednávání materiálů s předstihem.

Niklas Persson výkonný ředitel divize Grid Integration společnosti Hitachi Energy Sven Utermöhlen generální ředitel společnosti RWE Offshore Wind a Mads Andersen prezident a generální ředitel společnosti Aib
„Zavádění větrných elektráren na moři má zásadní význam pro dosažení cílů v oblasti ochrany klimatu. My v RWE nadále podporujeme rozšiřování větrné energie na moři v Evropě i ve světě, protože věříme v její dlouhodobý přínos,“ řekl Sven Utermöhlen, generální ředitel společnosti RWE Offshore Wind. „Díky našemu partnerství se společnostmi Hitachi Energy a Aibel jsme schopni včas zajistit potřebné inženýrské a výrobní kapacity pro tři hlavní systémy HVDC, které umožní budoucí větrné farmy na moři integrovat do sítě. Vzhledem k náročné situaci na trhu je tento typ dohody přesně tím, co potřebujeme pro dosažení úspěchu.“

„Těší nás, že jsme byli vybráni společností RWE v rámci této dohody, která státům umožní dosáhnout jejich cílů v oblasti uhlíkové neutrality,“ řekl Niklas Persson, výkonný ředitel divize Grid Integration společnosti Hitachi Energy. „Přechod na novou energetiku od nás vyžaduje, abychom zaváděli inovativní řešení ve velkém měřítku a rychlosti. Tento nový obchodní model odráží náš strategický posun k tomu, abychom se stali spíše partnerem, který podporuje naše zákazníky v jejich úsilí o posílení energetických sítí pro větší integraci čistých obnovitelných zdrojů do energetického systému.“

„Dohoda se společností RWE potvrzuje, že máme konkurenceschopný koncept, vyvinutý ve spolupráci se společností Hitachi Energy, a spolehlivý společný model dodávek s vyváženým profilem rizika a zisku,“ řekl Mads Andersen, prezident a generální ředitel společnosti Aibel. „Rezervace kapacity zajišťuje předvídatelnost a dále posiluje naši pozici předního dodavatele na trhu s větrnými elektrárnami na moři.“

Včasné zajištění kapacity a podpis smlouvy CRA demonstruje záměr společnosti RWE urychlit tempo, jakým může být energie z mořských zdrojů integrována do sítí. Nová rámcová dohoda má potenciál pro realizaci dalších možných projektů po celém světě.

Tyto tři projekty jsou posledními z několika, které Hitachi Energy a Aibel společně realizují od roku 2016, kdy obě společnosti oznámily strategické partnerství. Mezi klíčové projekty větrných elektráren na moři, které obě společnosti získaly, patří konvertorové stanice pro Dogger Bank A, B a C a Hornsea 3 Link 1 a Link 2 ve Velké Británii a Dolwin 5 v Německu.

kategorie Z členské základny
zpět