VŠB-TUO dále posiluje svůj udržitelný rozvoj

Pro VŠB – Technickou univerzitu Ostrava není udržitelnost jen líbivým heslem, ale integrální součástí jejího každodenního fungování. Univerzita se aktivně podílí na prosazování principů udržitelného rozvoje ve všech oblastech jejího působení, včetně spolupráce s průmyslovými partnery na inovacích a projektech, které směřují k větší efektivitě a nižší zátěži pro životní prostředí. Ještě v letošním roce hodlá své vize v této oblasti představit ve Strategii udržitelného rozvoje.

VŠB TUO 1

Jedním z dokladů toho, že to VŠB-TUO s udržitelností myslí vážně, je REFRESH, dosud největší projekt v dosavadní historii univerzity. Jeho cílem je přispět k proměně Moravskoslezského kraje v chytrý a zelený region v duchu strategie SMARAGD. K dalším významným projektům patří MATUR, který cílí na vytvoření centra špičkového výzkumu materiálů a technologií pro udržitelný rozvoj. Projekt ExPEDite připravuje inovativní řešení v oblasti inteligentních energetických sítí s cílem přispět k energetické udržitelnosti městských částí. Základem pro návrh řešení a jeho aplikaci jsou zkušenosti, které získali ostravští vědci díky Centru energetických a environmentálních technologií – explorer (CEETe). Právě tento unikátní polygon totiž ukazuje cestu pro energetickou transformaci 21. století. Úkolem CEETe je demonstrovat funkční řetězec, jak využívat alternativní paliva a obnovitelné zdroje pro získání energie.

CEETe přední pohled 1

Nejen tyto, ale i další projekty řešené na VŠB-TUO, přispívají k aplikaci existujících a vývoji nových technologií a postupů, které sníží energetickou náročnost, sníží spotřebu drahých, toxických či špatně dostupných surovin a budou šetrné k životnímu prostředí. Důležitou součástí je samozřejmě intenzivní spolupráce s průmyslovými partnery i veřejnou sférou.

Transformací na živou laboratoř, kde jsou prezentovány praktické realizace kroků přispívající k udržitelnosti, prochází také kampus VŠB-TUO. Realizuje celou řadu kroků - od druhově pestré výsadby zeleně a přípravy květinových luk či instalace včelích úlů, které podporují biodiverzitu v širším okolí, přes systémy na sběr a využití dešťové vody, jež napomáhají efektivnímu hospodaření s vodou a podporují zdravý ekosystém až po využívání obnovitelných zdrojů energie. Mezi další příklady patří iniciativy na zdravější stravování a podpora vegetariánských a veganských pokrmů v nabídce univerzitní menzy.

Úly 1

Aktivity VŠB-TUO ukazují, že univerzita je nejen vzdělávací a výzkumná instituce, ale také aktivně přispívá k vytváření zelenější a udržitelnější budoucnosti. Její přístup k udržitelnosti přináší inspiraci nejen pro její studenty a zaměstnance, ale také pro širokou veřejnost a celý region.

kategorie Z členské základny
zpět