Prodloužení dočasné ochrany pro uprchlíky z Ukrajiny

Dne 30.11.2022 vláda schválila zákon „Lex Ukrajina IV“. Ten umožní uprchlíkům z Ukrajiny, kteří utekli do České republiky před ruskou agresí a získali zde dočasnou ochranu, možnost jejího prodloužení do 31. března 2024.

Jelikož se jedná o velké množství osob, kterých se tato změna týká, je celý proces tohoto prodloužení rozložen do několika etap. Podmínkou prodloužení je vylepení tzv. vízového štítku, ke kterému se musí každý dostavit osobně přímo na příslušné pracoviště Ministerstva vnitra. Proto se Ukrajinci, kteří mají zájem nadále pobývat v České republice, budou muset do 31. března 2023 nejprve elektronicky zaregistrovat.

Tato registrace jim pak zajistí přidělení termínu k osobní návštěvě konkrétního pracoviště, kde jim bude vyznačen nový vízový štítek. K tomu se budou muset dostavit nejpozději do 30. září 2023.

Pokud se uprchlíci nezaregistrují, případně se v určeném termínu nedostaví k vyznačení štítku, dočasná ochrana jim zanikne.

Praktický návod naleznete na přiložených letácích a ZDE.

Návod k prodloužení dočasné ochrany v češtině.

Návod k prodloužení dočasné ochrany v ukrajinštině.

kategorie Aktuálně
zpět