Evropský komisař pro obchod Dombrovskis vyjádřil podporu obchodu pro zvýšení konkurenceschopnosti

Komisař Dombrovskis zareagoval na dopis zaslaný BusinessEurope na podporu konkurenceschopnosti evropských firem.

Svaz průmyslu prostřednictvím BusinessEurope podpořil apel na vrcholné představitele EU za dlouhodobé zvýšení konkurenceschopnosti evropských firem prostřednictvím ambiciózní obchodní politiky. Ve své reakci komisař Dombrovskis zmiňuje, že "otevřený obchod pro odolné dodavatelské řetězce" je jedním ze čtyř pilířů přístupu představeného ve sdělení o průmyslovém plánu Green Deal pro čistě nulový věk z 1. února 2023, a dodává, že Komise bude i nadále rozvíjet síť dohod o volném obchodu EU.

Komise bude pokračovat v rozvoji sítě dohod o volném obchodu EU a zároveň co nejlépe využívat již existující dohody prostřednictvím jejich účinného provádění a prosazování. Komise bude zejména usilovat o dokončení jednání s Austrálií do léta 2023, dokončí dohodu o hospodářském partnerství s Keňou a pokusí se dosáhnout významného pokroku s Indií a Indonésií a zároveň prozkoumá možnosti spolupráce s dalšími partnery v Indopacifiku. Dohoda s Novým Zélandem udělala velký krok směrem k ratifikaci, byla předána k podpisu Radě. Rovněž bude předložena dohoda také s Chile a bude pokračovat snaha o pokrok v jednání s Mercosurem. 

Kromě tradičních obchodních dohod EU jedná s partnery ohledně dalších možností zapojení, jako je Rada pro obchod a technologie s USA a Indií; Dohoda o usnadnění udržitelných investic (SIFA); spolupráce v oblasti kritických surovin a další partnerství nebo kluby. Dalším hlavním bodem EU zůstává zaměření na WTO, která je zásadním přínosem pro stabilitu mezinárodních vztahů  a prosperitu EU a kterou je nutné chránit a reformovat. 

Zároveň platí, že otevřenosti se daří pouze tam, kde je zachována spravedlnost, a Komise v tomto ohledu pokračuje ve své agendě prosazování práv. Nadále rozšiřujeme soubor nástrojů pro boj proti nekalým obchodním praktikám a plně využíváme ty stávající, jako jsou nástroje na ochranu obchodu. Mezi naše nedávné přírůstky patří nástroj pro mezinárodní zadávání veřejných zakázek (International Procurement Instrument) a nařízení o zahraničních subvencích (Foreign Subsidies Regulation), zatímco legislativní diskuse o budoucím nástroji proti nátlaku (anti-coercion instrument) pokračují. 

Komisař Dombrovskis ocenil podporu otevřené a odolné obchodní politiky EU ze strany BusinessEurope a vyjádřil přání pokračování podpory konfederace evropského podnikání i do budoucna. Celé znění dopisu od evropského komisaře pro obchod pro BusinessEurope a členské svazy si můžete přečíst ZDE

Mikuláš Nozar
/
kategorie Aktuálně
zpět