Předsedkyně EK k Číně: cílem je de-risking, ne decoupling

Předsedkyně Ursula von der Leyen vystoupila s projevem o strategii EU v oblasti vztahů s Čínou.

Vystoupení se konalo na na akci pořádané think-tanky MERICS (Mercator Institute for China Studies) a EPC (European Policy Centre).

Přinášíme hlavní poselství z projevu v souvislosti s byznysem:

  • Čína přešla od "reformy a otevření" k nové éře bezpečnosti a kontroly. Čína je represivnější doma a asertivnější v zahraničí a také se více vzdaluje mezinárodním pravidlům a normám. Imperativ bezpečnosti a kontroly v Číně nyní převažuje nad logikou volného trhu a otevřeného obchodu.
  • Čínské hospodářské a bezpečnostní ambice se změnily. EU by se však měla také kriticky podívat na svou vlastní odolnost a závislosti, zejména v rámci své průmyslové a obranné základny. 
  • Zároveň je životně důležité, abychom zajistili diplomatickou stabilitu a otevřenou komunikaci s Čínou. Oddělit se od Číny není proveditelné ani životaschopné - a není to ani v zájmu Evropy. Nechceme přerušit hospodářské, společenské, politické a vědecké vazby. Čína je důležitým obchodním partnerem - představuje 9 % našeho vývozu zboží a více než 20 % našeho dovozu zboží. Přestože nerovnováha narůstá, většina našeho obchodu se zbožím a službami zůstává oboustranně výhodná a "neriziková".

Odstranění rizik by však mělo být středobodem politiky EU vůči Číně. Vztahy mezi EU a Čínou jsou nevyvážené a stále více je ovlivňují deformace způsobené čínským státním kapitalistickým systémem. EU musí tyto vztahy znovu vyvážit na základě transparentnosti, předvídatelnosti a reciprocity. Toho by mělo být dosaženo prostřednictvím:

Zvýšení konkurenceschopnosti a odolnosti evropské ekonomiky, zejména v oblasti zdraví, digitálních technologií a čistých zelených technologií. Předsedkyně EK zmínila nedávné iniciativy EU, např. zákon o čistém nulovém průmyslu jako klíčovou součást našeho průmyslového plánu Green Deal (GDIP) a zákon o kritických surovinách (CRM). Extrémní závislosti v těchto oblastech na jediném dodavateli - Číně - jsou pro 98 % našich dodávek vzácných zemin, 93 % našeho hořčíku a 97 % našeho lithia.

Lepší využití našeho stávajícího souboru obchodních nástrojů. Zmíněno např. nařízení o zahraničních subvencích (FSR) a připravovaný nástroj k odrazení od hospodářského nátlaku (ACI). Nyní potřebujeme jednotu na úrovni EU pro odvážnější a rychlejší využívání těchto nástrojů, když jsou zapotřebí, a asertivnější přístup k jejich prosazování.

Definovat nové obranné nástroje v citlivějších a kritických odvětvích, např. v mikroelektronice, kvantové výpočetní technice, robotice, umělé inteligenci, biotechnologiích a dalších. Tam, kde nelze vyloučit dvojí použití nebo kde by mohla být dotčena lidská práva, bude třeba jasně stanovit, zda jsou investice nebo vývoz v našem vlastním bezpečnostním zájmu. Musíme zajistit, aby kapitál, odborné znalosti a vědomosti našich společností nebyly využívány k posílení vojenských a zpravodajských schopností těch, kteří jsou zároveň systémovými soupeři. Musíme se tedy podívat, kde jsou v našem souboru nástrojů mezery, které umožňují únik nových nebo citlivých technologií prostřednictvím investic v jiných zemích. Proto Komise v současné době uvažuje o tom, zda a jakým způsobem by Evropa měla vyvinout cílený nástroj týkající se odchozích investic. Ten by se týkal malého počtu citlivých technologií, u nichž mohou investice vést k rozvoji vojenských kapacit, které představují riziko pro národní bezpečnost.

Další spolupráce a sladění s ostatními partnery, zejména v rámci skupiny G7 a G20 a partnery v regionu i mimo něj, kteří jsou často více integrováni s Čínou a jsou v pokročilejší fázi uvažování o snižování rizik. V rámci toho se Komise zaměří na dohody o volném obchodu tam, kde je EU ještě nemá - například s Novým Zélandem, Austrálií, Indií, našimi partnery ze sdružení ASEAN a Mercosur -, na modernizaci dohod - například s Mexikem a Chile - a na lepší využívání těch, které již existují. Komise posílí spolupráci v odvětvích, jako jsou digitální a čisté technologie, prostřednictvím Rady pro obchod a technologie s Indií (TTC) nebo Zelené aliance EU-Japonsko. A bude také investovat do infrastruktury v regionu i mimo něj prostřednictvím strategie Global Gateway.

  • V souvislosti s CAI předsedkyně uvedla, že cílem jednání uzavřených v roce 2020 bylo obnovit rovnováhu vztahů, ale musíme si uvědomit, že svět a Čína se za poslední tři roky změnily - a musíme CAI přehodnotit ve světle naší širší strategie pro Čínu.
  • Zmínila také svou nadcházející cestu do Číny, kterou podnikne příští týden společně s francouzským prezidentem Macronem. Ta je součástí strategie EU, jejímž cílem je otevřená a upřímná výměna názorů s čínskými protějšky, která je klíčem k odstranění rizik prostřednictvím diplomacie ve vztazích EU s Čínou. Bude rovněž důležité, aby EU zůstala co nejvíce jednotná a vystupovala vůči Číně jednotně, a to i s ohledem na nadcházející cesty několika hlav států do Číny.
  • Hlavní výsledek - Komise ještě letos představí některé první myšlenky, zejména pokud jde o nástroj týkající se investic do zahraničí jako součást nové strategie hospodářské bezpečnosti. Ta zmapuje, v jakých oblastech je třeba posílit naši hospodářskou bezpečnost a jak lépe využívat naše nástroje obchodní a technické bezpečnosti.

Reakce GŘ BusinessEurope Markuse J. Beyrera, největší konfederace evropského podnikání, v níž je Svaz aktivním členem, na projev předsedkyně Der Leyen: "Všechny nové nástroje, které mohou mít významný dopad na obchod nebo investiční toky mezi EU a Čínou, je třeba pečlivě posoudit a projednat s podnikatelskou sférou."

  • "Uvědomujeme si složitost a náročnost vztahů mezi EU a Čínou. Oddělení (decoupling) není řešením problémů jako jsou asymetrie v přístupu na trh a rostoucí politizace čínské ekonomiky. EU s Čínou spolupracovat v oblastech společného zájmu, jako je změna klimatu a standardizace.
  • Zároveň musí EU budovat odolnější dodavatelské řetězce a zmírňovat rizika (de-risking). Jakékoli nové nástroje, které mohou mít významný dopad na obchod mezi EU a Čínou nebo na investiční toky, zejména na odchozí investice, je třeba pečlivě posoudit a projednat s podniky."

Celý proslov předsedkyně der Leyen je k dispozici zde

 

Mikuláš Nozar
/
kategorie Aktuálně
zpět