Představenstvo SP ČR kooptovalo Tomáše Tótha

Představenstvo Svazu průmyslu a dopravy ČR na svém jednání kooptovalo nového člena. Nově ho jako devatenáctý člen doplní Tomáš Tóth, předseda představenstva společnosti ČD Cargo, který bude v SP ČR zastupovat Svaz dopravy ČR.

Ve volbě získal nadpoloviční většinu hlasů. Ve Svazu průmyslu a dopravy ČR bude působit první volební období a bude zodpovědný za oblast dopravy. Tomáš Tóth vystudoval Univerzitu Pardubice, Dopravní fakultu Jana Pernera. Dosavadní profesní kariéru spojil s Českými drahami a později ČD Cargo, které od roku 2018 vede.

Tomáš Tóth se kooptací stal řádným členem představenstva. Jeho kooptaci bude ale muset ještě potvrdit valná hromada Svazu průmyslu a dopravy ČR, která se uskuteční na podzim. Nyní představenstvo tvoří 18 volených členů a generální ředitelka.

kategorie Aktuálně
zpět