Valná hromada SP ČR: Průmysl nadále čeká rok velkých výzev

Rok 2024 bude nadále rokem výzev pro český průmysl, zaznělo na listopadové valné hromadě SP ČR.

Posláním a hlavním úkolem Svazu průmyslu a dopravy ČR je pomáhat vytvářet příznivé podmínky pro podnikání, eliminovat bariéry růstu a vyjednávat s vládou i s evropskými partnery, jak posílit pozici české a evropské ekonomiky. Listopadová valná hromada SP ČR proto v programovém prohlášení vyzvala vládu a politické představitele, aby pro to udělali maximum.

„Dosavadní krize nám ukázaly, že je potřeba hledat různé cesty a nové výzvy. Mezi ně patří zejména otázka zajištění jak celkové, tak energetické a surovinové bezpečnosti, hledání reálných možností k naplnění klimatických cílů EU a současně vytvoření podmínek pro úspěšnou zelenou transformaci průmyslu. Musíme pracovat na zvyšování konkurenceschopnosti českých firem a transformaci ekonomiky směrem k vyšší přidané hodnotě v udržitelném, inovativním, digitálním a sociálně stabilním prostředí,“ prohlásil Jan Rafaj, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.

DSC 9068

Valná hromada zároveň vyzvala vládu, aby nepodceňovala situaci a informace od Svazu průmyslu a dopravy ČR k cenám energie pro energeticky náročné průmyslové firmy a zamezila skokovému nárůstu regulovaných složek cen energie pro rok 2024.

Valná hromada potvrdila změny v představenstvu a zvolila nového viceprezidenta

Delegáti valné hromady kromě programového prohlášení SP ČR na rok 2024 schválili také platební řád i rozpočet Svazu na příští rok a vzali na vědomí zprávu dozorčí rady. Zároveň potvrdili členství v představenstvu kooptovaným členům. Od jarní volební valné hromady totiž představenstvo SP ČR kooptovalo celkem 3 členy - Petra Jonáka, ředitele vnějších vztahů a udržitelnosti společnosti Sazka a.s., dále Luboše Pavlase, předsedu představenstva společnosti Elektrárna Chvaletice a člena představenstva Českého svazu zaměstnavatelů v energetice, a také Tomáše Tótha, předsedu představenstva ČD Cargo, a.s., nominovaného Svazem dopravy ČR.

VH HK

Mezi viceprezidenty byl navíc na listopadové valné hromadě nově zvolen Bohdan Wojnar, dosavadní člen představenstva zodpovědný za oblast trhu práce. Představenstvo SP ČR má tak celkem sedm viceprezidentek a viceprezidentů.

VH Hradec Wojnar

Valná hromada také vzala na vědomí jmenování Daniela Urbana novým generálním ředitelem Svazu, kterým se stane od 1. 1. 2024. Delegáti při této příležitosti zároveň poděkovali dosavadní generální ředitelce Dagmar Kuchtové za její dlouholetou práci pro Svaz průmyslu a dopravy ČR.

Kuchtova dekovani

Listopadová valná hromada SP ČR se konala v Hradci Králové za laskavé podpory společností Petrof, která poskytla prostory, a DOSTAV Praha a.s.

Všechny dokumenty z valné hromady včetně si můžete přečíst na webových stránkách SP ČR.

kategorie Aktuálně
zpět