Na veletrhu v Bagdádu se díky SP ČR představila desítka českých firem

Česká republika a české firmy se po 10 letech opět úspěšně prezentovaly na všeobecném mezinárodním veletrhu Baghdad International Fair, který se uskutečnil ve dnech 10. až 19. ledna 2024.

ČR na veletrhu měla společný stánek financovaný z prostředků Ministerstva průmyslu a obchodu ČR – z programu „Oficiální účasti“. Šlo o 72 m2 plochy se společným zázemím. Každá z účastnických společností měla vlastní prostor s pultem s jednotným designem, respektive vlastní prostor oddělený prezentačními panely, s firemními logy a velkoplošnou prezentací na stěně za zády. Realizátorem českého stánku byla společnost M.I.P. Group, a.s.

Image 20240118 135605 054

Stánek vznikl i díky přičinění Svazu průmyslu a dopravy ČR a Česko-irácké podnikatelské rady, která vznikla v roce 2010 v jeho gesci. Rada aktivně spolupracuje se svými iráckými partnery a institucemi. Do přípravy akce se aktivně zapojilo i Velvyslanectví ČR v Bagdádu.

Baghdad International Fair přilákal kromě Svazu průmyslu a dopravy ČR i 2 významné české oborové asociace, a to Asociaci výrobců a dodavatelů zdravotnické techniky a Českou dobývací techniku. Z českých průmyslových a obchodních společností z oblasti engineeringu pro energetiku, ropu a plyn, strojírenství, výroby zdravotnických prostředků či vodohospodářství pak zástupce Atega, Mechania, New Oil Generation, Surteg, Linet, Comedeq, TSE Medical, MZ Liberec či Royax Medical Equipment. Katalogovou formou se prostřednictvím zástupce Svazu průmyslu a dopravy ČR prezentovalo dalších 6 společností.

Nejvíce byly na veletrhu zastoupeny tradičně arabské společnosti zejména ze Saúdské Arábie, Iráku, Turecka, SAE, Jordánska, Egypta, dále Filipíny, Írán a Indie. Ze západních zemí např. Japonsko a Německo, které měly pronajaté celé pavilóny, dále společnosti z Francie, Španělska, Itálie a Koreje. Na Baghdad International Fair se viditelně prezentovaly také významné místní státní instituce: Státní investiční fond, Ministerstvo vod a jeho vodohospodářské agentury, ministerstva průmyslu, obchodu, Centrální banka, Federace obchodních komor Iráku a další.

Irak 3

Irak 3Jak uvedl na začátku veletrhu při oficiálním otevření českého stánku český velvyslanec v Iráku Petr Štěpánek v rozhovorech pro Iráckou televizi a místní média, tak ČR má zájem o další rozvoj česko-irácké spolupráce. „Vzájemná výměna zboží s Irákem v roce 2022 dosáhla objemu 165 mil. USD a během roku 2023 dále rostla. Potenciál obchodní spolupráce obou zemí je však výrazně vyšší. S ohledem na vysoké příjmy Iráku z prodeje ropy a s ohledem na probíhající obnovu země je v současné době v Iráku řada nových příležitostí pro české firmy. Velkých obchodních příležitostí si všímá také zahraniční konkurence, což bylo patrné na výrazném nárůstu účastníků letošního veletrhu. Všeobecný mezinárodní veletrh BIF (Baghdad International Fair) je i přesto skvělou příležitostí pro prezentaci jakéhokoli zboží,“ uvedl velvyslanec.

irak 2

Prezident Česko-irácké podnikatelské rady Majid Shamas Toma dodal: „I přes řadu přetrvávajících problémů z hlediska bezpečnostního, ekonomického i politického Irák stále patří k perspektivním trhům pro české exportéry. Rekonstrukce iráckého hospodářství i společnosti vyžaduje velké množství finančních prostředků, lidských zdrojů, zkušeností, technologií atd., které mají za cíl zlepšit život obyvatel a posílit irácké hospodářství. ČR je dlouhodobým a renomovaným dodavatelem zařízení a služeb do Iráku. Českým průmyslovým a obchodním společnostem se postupně daří expandovat na místní trh, který trpí stále nedostatkem investic a v řadě případů i odborníků. Pro české subjekty je nezbytné znát místní mentalitu, obchodní zvyklosti, velkou výhodou je nalezení vhodných aktivních obchodních zástupců.“

irak 1

„Konkurence na iráckém trhu především v oblasti ropy a plynu je obrovská, proto je nezbytné velmi pečlivě jednotlivé projekty připravit s dostatečným předstihem a současně i vyhledat spolehlivé místní i zahraniční partnery pro jejich realizaci,“ řekl o veletrhu jednatel společnosti New Oil Generation Jakub Hodinář.

Firmy mohou služeb ekonomického úseku českého velvyslanectví v Bagdádu využít v oblasti standardní podpory na iráckém trhu (takzvané služby jednotné sítě zahraničního zastoupení). Samozřejmě vše v závislosti na aktuálních prioritách a bezpečnostní situaci. Mezi nejvýznamnější služby patří například vyhledání potencionálních obchodních partnerů na místním trhu.

Image 20240118 145015 228

Více informací o veletrhu naleznete na stránkách Ministerstva zahraničních věcí:

https://mzv.gov.cz/baghdad/cz/obchod_a_ekonomika/hodnoceni_veletrhu_baghdad_international.html

https://mzv.gov.cz/baghdad/cz/zpravy_a_udalosti/pan_velvyslanec_otevrel_cesky_stanek_na.html

kategorie Aktuálně
zpět