EUCS: Klíčový prvek pro posílení kybernetické bezpečnosti EU

Svaz průmyslu a dopravy ČR spolu s 26 partnery z evropského digitálního průmyslu vítá pokrok v jednání ohledně Evropského certifikačního schématu kybernetické bezpečnosti pro cloudové služby (EUCS) a vyzývá k jeho rychlému přijetí. Březnový návrh vnímáme jako nejlepší možnou verzi schématu za poslední tři roky diskuzí. EUCS má klíčovou roli při posilování kybernetické bezpečnosti, podpoře růstu digitálního podnikání a zvyšování konkurenceschopnosti a odolnosti digitální ekonomiky v Evropě.

Proč podporujeme přijetí EUCS:

  • Volnost pohybu a digitální bezpečnost: EUCS má podporovat volný pohyb cloudových služeb v Evropě, pomáhat podnikům prosperovat a přispívat k digitálním a bezpečnostním cílům EU.
  • Jednotné bezpečnostní standardy: EUCS představuje harmonizovaný rámec pro certifikaci bezpečnosti cloudových služeb, zajišťuje dodržování standardů EU a zjednodušuje jejich dodržování.
  • Podpora konkurenceschopnosti a inovací: Schéma zvyšuje přístup k bezpečným cloudovým technologiím, podporuje cíle EU v oblasti digitální ekonomiky a posiluje konkurenční výhodu evropských podniků.

Zástupci 26 evropských průmyslových skupin, včetně amerických obchodních komor v EU, dále zdůrazňují, že EUCS by neměl diskriminovat velké technologické společnosti jako Amazon, Google a Microsoft, ale podpořit konkurenční prostředí a inovace.

Inkluzivní a nediskriminační přístup je klíčový pro podporu inovací a konkurenceschopnosti na digitálním trhu. Odstranění některých kontroverzních požadavků ve schématu vnímáme jako krok správným směrem, který podporuje vyvážený přístup k bezpečnosti a obchodním vztahům.

Jak uvádí i nedávná zpráva profesora Enrica Letty, přechod k digitální společnosti a posílení kybernetické bezpečnosti EU jsou klíčové strategické směry pro fungující jednotný trh. EUCS založené na standardizovaných technických požadavcích a nediskriminačních principech je důležitým krokem k naplnění těchto ambicí.

Celé znění společného prohlášení k EUCS najdete zde.

kategorie Evropská unie
zpět