Otevřený dopis koaličním stranám ke konsolidaci státního rozpočtu

Svaz průmyslu a dopravy ČR odeslal předsedům koaličních stran otevřený dopis. Připomíná v něm příslib předsedy vlády z tripartity, že se sociálními partnery budou probíhat věcná jednání nad možnostmi konsolidace státního rozpočtu ještě před schválením vládou. Za zaměstnavatele jsou důležité zejména dopady na podnikatelský sektor. Dopis obsahuje základní principy, které by vláda při vytváření návrhů měla brát v potaz.

„Uvědomujeme si, že současný stav veřejných financí je neudržitelný. Jako hlavní plátci daní jsme proto připraveni se podílet na hledání řešení. Vláda musí ale zvážit všechny možnosti. Musí udělat primárně revizi svých výdajů, zvýšit efektivitu agend a jakékoliv daňové změny vyhodnotit nejen politicko-účetně, ale také z dlouhodobého ekonomického pohledu. Špatné nastavení daňového prostředí v Česku může například odradit investory,“ říká Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR a dodává: „Dnes jsme zaslali koaličním stranám otevřený dopis a znovu jsme vládě nabídli aktivní spolupráci na odborné úrovni při hledání řešení a vyhodnocování dopadů. Kromě prvních vstupů do diskuze jsme vládu také vyzvali ke zklidnění situace ohledně komunikace návrhů. Očekáváme, že představí reálné analýzy změn výdajové i příjmové stránky rozpočtu. Jsme připraveni se diskuse účastnit již ve fázi příprav.“

Celé znění dopisu ZDE.

kategorie Tiskové zprávy
zpět