Firmy mají obavy z nedotaženého nařízení o odlesňování

Už na konci roku by firmy v Evropě měly umět prokázat, že jejich produkty byly vyrobeny bez odlesňování nebo znehodnocování lesů. Do platnosti evropského nařízení, které má zamezit odlesňování a poškozování lesů, zbývá pár měsíců. Firmy ale upozorňují, že důležité prvky nařízení jsou stále nejasné.

Hlavním úkolem nařízení je vyřešit, aby produkty, jako je káva, kakao, palmový olej, sója, hovězí maso, kaučuk a dřevo, které jsou dováženy do EU nebo z ní vyváženy, byly vyrobeny bez odlesňování nebo znehodnocování lesů. Za účelem prokázání této skutečnosti musí firmy spravovat systém náležité péče prostřednictvím informačního systému Komise EU, který shromažďuje požadované údaje.

„Aby bylo možné prokázat, že na konkrétním místě nedochází k odlesňování, budou hospodářské subjekty povinny shromažďovat a vykazovat určité údaje a zeměpisné souřadnice pozemků, na nichž byly komodity vyprodukovány a potom tyto údaje zaznamenat do evropského informačního systému,“ říká Kateřina Kupková, viceprezidentka Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Svaz průmyslu a dopravy ČR apeloval dopisem na předsedkyni Evropské komise, že informační systém, jak jej prezentuje EK, nefunguje dobře. Podle SP ČR neumožňuje žádný přenos mezi podnikovými informačními systémy a informačními systémy EK, ale spíše volí téměř zcela ruční zadávání údajů, což je v reálném podnikatelském prostředí nepoužitelné. Firmy už teď musí vyplňovat a předkládat stovky prohlášení o náležité péči. Celý tento proces přináší značnou finanční a administrativní zátěž a zvýšené riziko lidských chyb. SP ČR a odborné asociace proto požadují, aby EK předložila funkční a flexibilní informační systém, který umožní importovat všechny požadované údaje o prohlášení o náležité péči a údaje o zeměpisné poloze v různých formátech, včetně hromadného importu souborů.

„Domníváme se tedy, že je nutné prodloužit lhůty pro implementaci nařízení. Bez rychlého vyjasnění zásadních věcných otázek a bez technicky funkčního informačního systému EU nemohou společnosti požadavky nařízení EUDR přes veškerou snahu včas implementovat,“ říká Ivan Ševčík, ředitel Asociace lesnických a dřevozpracujících podniků.

I přes žádost SP ČR na prodloužení lhůty pro implementaci nařízení ale Evropská komise trvá na tom, aby nařízení bylo účinné od 30. 12. 2024 pro velké podniky a od 30. 6. 2025 pro malé a střední podniky. A to navzdory tomu, že se informační systém teprve vyvíjí.

Nařízení o odlesňování přinese řadu změn, díky nimž budou muset firmy prokázat, že jejich výrobky nepřispívají k odlesňování, pokud je chtějí prodávat na společném trhu. Přibude nová povinnost sledovat svůj dodavatelský řetězec až k oblastem, kde byly sklizeny plodiny, které používají. Firmy vítají aktivitu EK, že chce chránit lesy, nicméně máme za to, že existují účinnější alternativy v boji proti globálnímu odlesňování, a to například v oblasti mezinárodních obchodních dohod.

kategorie Tiskové zprávy
zpět