Výzva SP ČR a asociací: mediální novela se musí změnit

S navýšením televizních a rozhlasových poplatků nesouhlasí drtivá většina českých firem. Koncesionářský poplatek považují za novou daň na služby, které ale mnohdy nemohou využívat. Svaz průmyslu inicioval výzvu, k níž se připojilo 23 oborových asociací zastupujících tisíce firem v Česku. Společně apelují na poslance a poslankyně, aby zamezili dalšímu projednávání návrhu a Ministerstvo kultury vyzvali ve spolupráci se zástupci byznysu k jeho přepracování. Novela, kterou ministerstvo představilo bez předchozí diskuze se zástupci byznysu, zavádí výrazné zvýšení poplatků pro firmy.

Zástupci byznysu nebyli přizváni k diskuzi o novele, k výzvě Svazu průmyslu se připojilo 23 oborových asociací a zaměstnavatelských svazů

Celkem 23 oborových asociací a zaměstnavatelských svazů a společností zastupujících tisíce českých firem se proto připojilo k výzvě Svazu průmyslu a dopravy ČR, protože nesouhlasí s legislativním postupem Ministerstva kultury – novela nebyla konzultována s podniky ani s jejich zástupci, přestože se jich zásadním způsobem dotýká. Společně žádají přepracování novely do podoby, která bude přijatelná a spravedlivá pro firmy i veřejnoprávní média.

„Naším záměrem není oslabovat pozici veřejnoprávních médií, vnímáme důležitost jejich role a podporujeme ji. Zásadně však nesouhlasíme s tím, že zástupci byznysu nebyli přizváni k diskuzím nad novelou tohoto zákona, i když se jich velmi negativně dotkne. Odmítáme, aby firmy platily za služby, které jsou z jejich strany nevyžádané, které nevyužívají a které již jednou zaplatili fyzické osoby. Požadujeme zachování výjimky pro televizní obrazovky, které jsou užívány výlučně ve výrobních procesech a výhradně pro účely zobrazování informací souvisejících s těmito procesy. A současně upuštění od nově navrženého schématu plateb podle počtu zaměstnanců, který není spravedlivě nastaven. Není například vůbec jasné, proč byly vyjmuty firmy do 24 zaměstnanců, a naopak – proč by větší firmy měly platit více, mnohdy až stonásobně,“ připomíná Milena Jabůrková, viceprezidentka Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Nový televizní a rozhlasový poplatek představuje pro některé firmy až stonásobek výše poplatků

Právnické osoby a podnikatelé by dle návrhu Ministerstva kultury měli hradit poplatky podle počtu zaměstnanců. Snížením počtu zaměstnanců potřebných k dosažení maximální hranice poplatků po mezirezortním připomínkovém řízení ale došlo k výraznému nárůstu firem, které do této kategorie spadají. Firmy o 250 zaměstnancích by nově měly hradit až 70krát více než doposud – roční poplatek za televizi a rozhlas se tak rázem vyšplhal na 172 200 korun. U podniků s více než 500 zaměstnanci je to až 100krát více, tedy celkově 246 000 korun.

„Průmyslové podniky obvykle nepoužívají televizi nebo rádio jako součást svého provozu, bezpečnost a ochrana zdraví zaměstnanců jsou prioritou. Sledování televize nebo poslech rádia by mohly odvádět pozornost od pracovních úkolů a zvýšit riziko nehod. Většinou jsou tyto činnosti zakázány, porušení tohoto zákazu může být vnímáno jako porušení pracovní kázně. Často jde navíc o hlučná místa, zaměstnanci v takovém pracovním prostředí opravdu nemají možnost sledovat televizi ani poslouchat rádio. Proč tedy platit koncesionářské poplatky?“ ptá se Lukáš Peřka, výkonný tajemník Svazu výrobců vápna ČR.

Pavel Drobil, řídící partner skupiny Anacot Capital, přidává pohled zaměstnavatele ve strojírenském provozu: "Obrazovky máme kvůli interním potřebám, nikoliv kvůli sledování televizního vysílání. Nerozumíme tedy tomu, proč by se měla výrobním firmám zpoplatnit všechna zařízení schopná přijímat televizní signál.”

Dopady novely na průmysl: skryté zdanění, firmy napříč obory se změnami nesouhlasí

Svaz průmyslu vyzval odvětvové svazy a asociace, aby se připojily k výzvě adresované poslankyním a poslancům, v níž upozorňují na nestandardní legislativní postup Ministerstva kultury a další změny, které má novela přinést. K výzvě se připojilo 24 asociací reprezentujících tisíce firem napříč různými sektory.

„Snaha zpoplatnit firmy za používání výpočetní techniky a mobilů určených zaměstnavatelem k výkonu zaměstnání z titulu možnosti na nich sledovat veřejnoprávní média je stejného druhu, jako by poplatky za veřejnoprávní média museli platit všichni, co odebírají elektřinu. Domníváme se, že vláda má dostatek kapacit, technologických nástrojů a možností, jak zajistit, aby veřejnoprávní média sledovali jen ti, kdo platí koncesionářské poplatky,“ říká Ivan Souček, ředitel Svazu chemického průmyslu ČR.

„Používání moderní techniky v denním životě firmy je nutné k jejímu rozvoji a zachování konkurenceschopnosti, to, že budou platit i v soukromí všichni zaměstnanci a firmy považuji za naprosto skandální a určitě to neprospívá tomu, aby se úroveň vzdělanosti v naší zemi zvyšovala. Podobné návrhy zákona navíc pocházejí z pera někoho, kdo ví jen málo o reálném fungování firem,“ doplňuje Pavel Mooz, jednatel firma Fehrer Bohemia.


Ministerstvo kultury nebere v potaz připomínky asociací, ani stanoviska pracovních komisí. Porušuje legislativní prAVIDLA vlády

Veřejnoprávní média doposud nepředstavila žádná úsporná opatření, Ministerstvu kultury se nedaří efektivně vybírat poplatky od povinných subjektů dle stávajících pravidel – místo změny tohoto stavu ale navrhuje rozšíření okruhu poplatníků a výrazné navýšení koncesionářských poplatků, které je ve výsledku skrytým zdaněním firem, navíc za služby, které nevyužívají, ať už kvůli tomu, že to neumožňuje charakter jejich práce či kvůli pravidlům BOZP a dalším interním předpisům. Ministerstvo kultury pak návrh posouvá dále, aniž by vzalo v potaz připomínky asociací či stanoviska pracovních komisí Legislativní rady vlády (LRV) nebo Komise pro hodnocení dopadů legislativy (RIA). Tímto postupem ale porušuje legislativní pravidla vlády.

„Zavádění další firemní daně – navíc tímto nestandardním způsobem – je nejen v rozporu s prohlášením vlády, ale zejména se jedná o políček jak demokratickému legislativními procesu, tak slušnému chování. Sledování televize je v průmyslu naprosto vyloučené, tam lidé pracují, nesledují AZ-kvíz. Pokud Česká televize neumí hospodařit, bylo by vhodné se zamyslet nad tím, proč to tak je a nerozšiřovat povinnost platit na ty, kteří nejsou konzumenty obsahu,“ doplňuje Jan Prokš, ředitel Elektrotechnické asociace ČR.

Ke společnému dopisu SP ČR ohledně velké mediální novely adresovanému poslankyním a poslancům se připojilo 23 oborových asociací a zaměstnavatelských svazů reprezentujících tisíce firem v Česku. Apelují na to, že navrhovaný systém poplatků nebere v potaz skutečné využívání služeb veřejnoprávních médií firmami a vede k nespravedlivému finančnímu zatížení. Asociace novelu považují za nevhodnou a škodlivou pro podnikatelské prostředí v česku. 

medialni novela loga

 Přehled asociací připojených k výzvě Svazu průmyslu a dopravy:

 • Asociace českého papírenského průmyslu
 • Asociace lesnických a dřevozpracujících podniků
 • Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR
 • Asociace poskytovatelů personálních služeb
 • Asociace spotřební elektroniky
 • Asociace strojních inženýrů ČR, z.s.
 • Asociace výrobců minerální izolace, z.s.
 • Asociace výzkumných organizací, z.s.
 • Asociace zemědělské a lesnické techniky
 • Česká asociace odpadového hospodářství, z.s.
 • Elektrotechnická asociace České republiky
 • ICT UNIE z.s.
 • Ocelářská unie a.s.
 • Sdružení automobilového průmyslu
 • Svaz českých a moravských výrobních družstev
 • Svaz dopravy České republiky
 • Svaz chemického průmyslu České republiky, z.s.
 • Svaz obchodu a cestovního ruchu České republiky
 • Svaz sléváren České republiky
 • Svaz výrobců cementu České republiky
 • Svaz výrobců nealkoholických nápojů
 • Svaz výrobců vápna České republiky
 • Unie soukromých bezpečnostních služeb České republiky

 

kategorie Tiskové zprávy
zpět