Jablonecká Živá knihovna povolání po 2 letech opět prezenčně

Po dlouhém dvouletém Covidovém období, kdy se žáci i firmy museli spokojit s online formou, proběhla v Eurocentru v Jablonci nad Nisou prezenční akce na podporu technického vzdělávání a nedostatkových profesí s názvem Živá knihovna povolání. Předem registrované školy projdou postupně všechna stanoviště, kde jim významní místní zaměstnavatelé představí vždy minimálně jedno povolání. Často jeho název již děti slyšely, ale zde jim skutečný pracovník svou profesi představí. Poví, co musí umět, jak se k tomuto povolání dostal, co ho na něm baví. Je čas na dotazy přítomných i na interaktivní vyzkoušení své zručnosti.

IMG 20220426 094917

Na stánku firmy ABB s.r.o. měli žáci příležitost poznat profesi konstruktéra. Viděli 3D program, ve kterém samotná konstrukce probíhá, seznámili se s historií této profese a s novými technologiemi, které se nyní při konstrukci výrobků používají. Na „příběhu mince“ stručně představili pracovníci České mincovny a.s., kolik a jakých řemesel a profesí je pro zrození mince a její distribuci k zákazníkům potřeba. Firma A. Raymond Jablonec s.r.o. pohovořila o pozici CAD designera a o programech, které používá ke své práci.

Preciosa představila práci projektového manažera. Seznámila děti s pojmen Křišťálové údolí, jehož součástí jsme a nechala nahlédnout do krásu svých výrobků. Firma A.Raymond nejprve seznámila žáky s oborem své činnosti, což je výroba speciálních upínacích prvků a systémů. Následovalo krátké shrnutí historie firmy od jejího založení ve francouzském Grenoblu v roce 1865, až do dnešních dní, kdy disponuje 28 pobočkami po celém světě. Pobočka v Jablonci nad Nisou se specializuje na výrobu plastových příchytek a rychlospojek pro automobilový průmysl. CAD designér Michal Fanta představil pozice nástrojárny a údržby forem, a tím poukázal na důležitost studia technických oborů a jejich uplatnění na trhu práce.

V rámci prezentace A.Raymond si žáci mohli vyzkoušet demonstrátor sloužící k testu vytrhávání pásky do slepého otvoru z protikusu.
Do plastové části pásky je pomocí automatického montážního zařízení instalován kovový insert. Díky orientaci kovových zubů je montáž dílu do zástavby snadná, zatímco demontáž tahem téměř nemožná.

Kovové zuby se zakousnou a nepustí i přes veškerou snahu žáků, kteří si demonstrátor vyzkoušeli. Minimalistický design dílu přináší obrovskou přidanou hodnotu zejména v dveřních modulech aut, kde se kvůli nutnosti těsnosti proti průsaku vody často používají slepé otvory, do kterých se později uchycují kabelové svazky.

BENTELER ČR tradičně představil povolání svářeče. Na ukázku vzal dětem moderní motorku BMV na které ukázal, který díl se v jabloneckém závodě do ní svařuje. Nejvíc legrace si děti užily při soutěži družstev, ve kterých na čas oblékaly do svářeckého oblečení svého spolužáka. Vítěz vždy obdržel malou cenu a všichni si odnesli společnou fotografii.

IMG 20220426 080210

Firma ABB Jablonec přiblížila žákům pozici konstruktéra, která je u zrodu každého nového výrobku nebo inovace. Kolega Jiří Holman ukázal, jak vznikají návrhy nových vypínačů v 3D programu. Děti si mohli z blízka prohlédnout prototypy, části vypínačů vyrobených na 3D tiskárně, kterou má oddělení konstrukce k dispozici. „3D tiskárna nám umožňuje odladit detaily pro následnou „ostrou výrobu našich produktů“ uvedl Jiří Holman, konstruktér ABB. V průběhu prezentace se žáci seznámili i s dalšími technickými profesemi, bez kterých se výroba vypínačů a zásuvek neobejde. „Věříme, že jsme u žáků vzbudili zájem vydat se cestou technických oborů, neboť je to kreativní práce s možností poznávat a využívat nejmodernější technologie v praxi“ uvádí Eva Pešíková, marketingový specialista ABB.

S prací elektronika a elektromechanika se žáci seznámili u ZF Automotive Czech. Dozvěděli se mnoho zajímavého o výrobě atestování brzd v extrémních podmínkách. Velký zájem byl o prezentace Krajského ředitelství policie Libereckého kraje, která probíhala tak, že byl studentům puštěn náborový spot, který přibližuje práci policie pod heslem "pomáhat a chránit". Krátká přednáška obsahovala informace o přijímacím řízení k policii, policejní kariéře o rozdělení policejních činností. Na místě byl policista oddělení hlídkové služby v Jablonci n. N., člen krajské pořádkové jednotky a prvosledové hlídky. Mluvil o své práci, ukázal služební vybavení, které si mohli studenti osahat, nechal kolovat taktickou vestu, pouta a další předměty, což mělo mezi dětmi velký ohlas.

IMG 20220426 083113

Paní Klimentová z České mincovny popsala dětem práci rytce, obráběče kovů i brusičky. Dozvěděly se jak vznikají mince a medajle, proč je Česká mincovna zrovna v Jablonci nad Nisou a jaké obory by měly vystudovat, aby se mohly stát součástí jejich týmu.

Na stanovišti Úřadu práce ČR kariérní poradkyně přiblížily žákům práci kariérového poradce. Vysvětlily jim náplň práce a popsaly cílové skupiny, kterým jsou služby k dispozici. Dále byli žáci seznámeni s problematikou evidencí mladistvých na Úřadu práce ČR a jejich uplatněním na trhu práce. Byl vyčleněn čas i na dotazy žáků, kteří projevili zájem hlavně o informace, jak se správně rozhodnou ohledně výběru střední školy či učebního oboru. Všechny děti odcházely spokojené s poznáním, že pokud se člověk nevzdá, vybere si správnou školu a pracuje na sobě, může si splnit i své profesní sny.

Na závěr za organizátory ze Svazu průmyslu a dopravy ČR slova regionální manažerky paní Vojtíškové: „Výběr střední školy je pro patnáctiletého mladého člověka důležité a nesnadné rozhodnutí. Učit se musíme celý život, nikomu většinou nestačí původní vzdělání. Svět se mění, některá povolání zanikají a jiná vznikají. Ale všem přeju správné rozhodnutí, protože je v životě důležité, aby člověka práce bavila.“

kategorie Svaz v regionech
zpět