Živá knihovna povolání na start nového školního roku

Na podporu technického vzdělávání uspořádalo v liberecké regionální zastoupení Svazu průmyslu a dopravy ČR ve spolupráci s Městem Česká Lípa již tradiční akci s názvem Živá knihovna povolání. Po loňské online akci předčil zájem žáků posledních ročníků o prezenční akci očekávání a pro velký zájem bylo třeba kapacitu pro školy nakonec zdvojnásobit.

Na stanovišti PRECIOSA LIGHTING měly děti možnost poznat nejen povolání konstruktéra, ale i celý proces výroby světelných instalací. Měly možnost poznat, kam se náš průmysl posunul a co všechno moderní svítidla umí. Společně nahlédly pod pokličku řemeslům, jako jsou skláři, brusiči, obchodníci či designéři. Nechyběly ani soutěže pro děti a ukázky jednotlivých pracovních nástrojů, jako jsou např. sklářské píšťaly, brusné kotouče kuličů, sklářský písek aj. Zástupci Skupiny ČEZ žákům přiblížili proces od výroby až po distribuci elektrické energie spotřebiteli. Nechyběla také velmi oblíbená ukázka práce montérů a techniků od zástupců ČEZ Distribuce. Žáci si mohli vyzkoušet nářadí a pracovní pomůcky lidí z terénu, viděli různé druhy elektroměrů a zeptat se na cokoliv, co je k povolání elektromontéra zajímalo.
Zivaknihovna ceskalipa 1Na stanovišti společnosti Fehrer Bohemia s.r.o. byli žáci vedoucím IT oddělení seznámeni s tím, jak elektronika a robotika přechází do všech oblastí společenského i pracovního života. Od čipů bankovních karet, QR kódů, čárových kódů , přes různé mobilní aplikace, chytré hodinky až po naprogramování zařízení v domácnosti „chytrých domů“. Využití oboru elektromechanika je velmi pestré a žádané. Ze strany studentů byl ohlas od chlapců, ale i od dívek. Na stanovišti Úřadu práce ČR KoP Česká Lípa děti slyšely především o službách IPS k volbě povolání, predikci budoucích povolání a žádaných profesí v rámci nejen okresu Česká Lípa, ale i v rámci ČR. Dozvěděli se také základní informace o vývoji na trhu práce spolu s průmyslem 4.0 a jeho predikčním vývojem do budoucna. 

Policie ČR studenty seznámila s tím, co vše je potřeba splňovat před nástupem k policii, jak probíhá přijímací řízení (psychologické vyšetření, testy tělesné zdatnosti a komplexní zdravotní prohlídka) a jaké jsou začátky práce u policie (základní odborná příprava). Dále byl prostor pro debatu, v rámci které se studenti měli možnost ptát na různé otázky. „Za sebe mohu říci, že jsem byl překvapen zájmem o tuto práci, ačkoliv studenty čeká ještě střední škola a po tu dobu se může mnohé změnit. Každopádně Živou knihovnu povolání vnímám jako dobrou příležitost seznámit školáky s tím co by je mohlo v budoucím životě zajímat.“, řekl nprap.. Pavel Srna z Krajského ředitelství policie Libereckého kraje.
zivaknihovna trenazer svareni
Za společnost Lasvit s.r.o., žáky svým poutavým životním příběhem provedla Petra Dicková. Ta se od držení sklářských forem dopracovala až na pozici Manažera sklářské výroby. Mluvila především o nedostatku zájemců o sklářské řemeslo, jehož budoucnost je tímto v ohrožení. Budoucí studenti měli možnost vidět videa zdařilých projektů obřích rozměrů. K dispozici byla spousta sklářských produktů a v neposlední řadě základní suroviny k výrobě skla. Zástupci závodu společnosti Alstom Czech Republic a.s., jejíž odštěpný závod se nachází v části Dubice v České Lípě, představili studentům pozici Svářeč kovů. Žáci se dozvěděli informace o firmě, o dané pozici a navíc si zájemci mohli prakticky vyzkoušet na svařovacím trenažéru jaké to je svařovat. Společnost tak ukázala studentům, že i pracovní prostředí může být zábavné a aplikovala školu hrou přímo v praktické ukázce svařování. Jednotliví studenti dokonce chvilkami mezi sebou soutěžili, kdo „vaří“ lépe. Studentům byla nabídnuta i možnost spolupráce v rámci školní praxe, která je společností velmi podporována s cílem případného budoucího zaměstnání.

Stavební společnost COLAS CZ, a.s. představila žákům práci nejen stavbyvedoucího, ale i laboranta, či kalkulanta. Studenti se například dozvěděli, jak se pokládá asfalt, či z čeho je vyrobena asfaltová směs. Na závěr si mohli zasoutěžit o velmi atraktivní ceny. Firma Festool s.r.o. program uzpůsobila na míru mladým školákům formou zážitku na vlastní kůži – ti si na dvou stanovištích vyzkoušeli práci montážního pracovníka a kontrolora kvality. Na závěr nechyběla ani věcná odměna v podobě dárečků. "Rády bychom poděkovaly nejen organizátorům akce, ale i zúčastněným školám a doufáme, že jsme u žáků probudily větší zájem o technické obory a pomohly jim s výběrem budoucího povolání," řekla paní Trhlíková se svou kolegyní, které se žákům celý den plně věnovaly.

kategorie Svaz v regionech
zpět