První ročník ocenění Společnost přátelská k zaměstnávání osob 55+

Svaz průmyslu a dopravy ČR je signatářem Paktu zaměstnanosti Královéhradeckého kraje a ten byl spoluvyhlašovatelem prvního ročníku Společnost přátelská k zaměstnávaní osob 55+. Hlavním cílem bylo ocenit společnosti, které kladou důraz na zaměstnávání osob ve vyšším věku, mají nastaven systém postupného odchodu do důchodu, případně zaměstnávají osoby v seniorském věku. Účastníci soutěže mohly být jak podnikatelské subjekty, veřejná a státní správa tak i neziskové organizace.

Společnosti, které se do soutěže přihlásily, musely splnit dvě podmínky – historie, existence společnosti 1 rok a déle a sídlo společnosti nebo její pobočky se nachází na území Královéhradeckého kraje.

medaile 55Přínos soutěže je jednak ve zvýšení image a prestiže vítězných společností, tak v propagaci příkladů dobré praxe a zviditelnění společností, které dokáží pracovat s metodami udržování a podporou pracovních schopností starší generace.

Více informací o oceněných zde.

 

kategorie Svaz v regionech
zpět