Enviromentální a společenská odpovědnost se firmám vyplatí

Svaz průmyslu a dopravy ČR připravil pro své členské, ale i spřátelené společnosti akci na téma nefinančního reportingu (ESG a CSRD) a výpočtu uhlíkové stopy. Úvodní slovo pronesl viceprezident SP ČR a Vice president Business Europe pan Radek Špicar. Akce se zúčastnilo napůl prezenčně a napůl online přibližně 80 zástupců výrobní i nevýrobní sféry. Cílem bylo včas firmy informovat a připravit včas a srozumitelně na legislativu, která se chystá v tomto odvětví.

K tomu aktivně přispěli specialisté z Grant Thornton, jelikož už nyní spolupracují s klienty, kteří realizují ESG projekty. A to nejčastěji proto, že patří do globální skupiny, která má svojí ESG politiku a v České republice chtějí implementovat její prvky a reportovat ESG ukazatele na centrálu. Dalšími důvody, proč nastavit svoje ESG, je požadavek při sjednávání financování investičních a dalších projektů, kdy bankovní instituce nebo investiční skupiny a fondy vyžadují informace z oblasti udržitelnosti, protože musí plnit požadavky finanční regulace v oblasti udržitelného financování. Třetím nejčastějším důvodem je požadavek klientů ať již z prostředí B2B nebo B2C, v  této oblasti je patrný trend zvyšování povědomí o dopadech na životní prostředí spojených s výrobou konkrétního produktu nebo poskytovanou službou.

liberec esg spicar 2022
Účastníci z řad firem a institucí se dozvěděli hlavní informace o požadavcích týkajících se nefinančního reportingu (CSRD, GRI) a důvodech, proč je v jejich zájmu se aktivně zajímat o ESG. Například od kdy se jich bude reportovací povinnost týkat a za jaká časová období. Mnohé z firem mají jako referenční rok už 2024, navíc se povinnost postupně dotkne i malých a středních firem, které budou chtít zůstat ve svých dosavadních odběratelsko dodavatelských řetězcích. Kromě představení postupu sestavování nefinančního reportu bylo možné také nahlédnout, jak se provádí výpočet uhlíkové stopy auditním způsobem ve výrobních podnicích a jak se certifikuje v systému ISO. Vše na příkladu firmy Promens Zlín.

“Úroveň ESG reportingu je na českém trhu velmi rozdílná. Najdou se případy velmi propracovaného a rozvinutého systému sledování a vykazování řady nefinančních ukazatelů za oblast životního prostředí, sociální oblasti i za řízení společnosti. Zde stojí za zmínku jednoznačná souvislost s programy společenské odpovědnosti firem (CSR). S trochou nadsázky lze říci, že firmám, které již programy CSR mají rozpracované a funkční, stačí málo k formulaci politiky celkové udržitelnosti podnikání a rozšíření CSR reportů na ESG reporty.
Náš přístup k ESG projektům je pragmatický. Základ politiky dlouhodobé udržitelnosti podnikání stavíme na cost benefit analýze, ve které jsou jak finanční, tak nefinanční benefity ESG oblastí. Ukazatele navrhujeme nejen s ohledem na best practice (GRI, SASB, CSRD), ale doporučujeme také, aby ukazatele nefinančních oblastí měly reálný základ v manažerském řízení.” říká Senior Manager, Advisory Grant Thornton pan Pavel Prokop.

liberec esg ferkl 2022

ESG je také v neposlední řadě nástroj risk managementu a Výpočet uhlíkové stopy, který je proveden platným auditním způsobem může významným způsobem pomoci při rozhodování vedení společnosti a přinést nové pohledy a směry uvažování.
“Aby bylo možné s nefinančním reporty pracovat, je potřeba postupovat podle zavedených standardů – ty nejenže dávají dobrý návod na formální zpracování reportu, ale díky široké komunitě jejich uživatelů umožňují i efektivní sdílení zkušeností. V naší firmě to vidíme hlavně na výpočtu uhlíkové stopy, která je jednou z nejnáročnějších položek ESG reportu a vyžaduje odborný, technický přístup v souladu s mezinárodními standardy ISO nebo Greenhouse Gas Protocol.
Report ale samozřejmě není všechno, je potřeba, aby konzultant své práci rozuměl. Rozhodně by neměl svoji práci začínat tím, že Vám pošle k vyplnění Excelovou tabulku,” říká Lukáš Ferkl, managing partner ve firmě EnviTrail.

Prezenční část se uskutečnila v prostorách společnosti VÚTS, která byla založena v roce 1951 pod názvem VÝZKUMNÝ ÚSTAV TEXTILNÍCH STROJŮ, nicméně její aktivity už více jak 25 let přesahují oblast výzkumu a vývoje textilních strojů. Pokračuje v dlouholeté tradici, již od počátku vzniku jako jedinečná výzkumně-vývojová společnost, která významně pomáhá rozvoji v oblasti technologií. Pro zájemce byla po skončení připravena velice zajímavá exkurze.

Pokud jste akci nestihli, či si ji chcete doporučit svým kolegům, využijte možnost registrace posledních volných míst na obdobnou akci 8. 12. 2022 od 13 do 15 hodin prostřednictvím platformy zoom ZDE.

Program 8. 12. 2022
∙ Úvodní slovo – Radek Špicar, Viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR a Vice President Business Europe
∙ Dozvíte se hlavní informace o požadavcích týkajících se nefinančního reportingu (CSRD, GRI) a důvodech, proč se zajímat o ESG
∙ Představíme postup sestavení nefinančního reportu
∙ Ukážeme Vám, jak se provádí výpočet uhlíkové stopy auditním způsobem ve výrobních podnicích a jak se certifikuje v systému ISO
∙ Vše na příkladu firmy Promens Zlín
Lektory semináře budou opět odborníci z firem Grant Thornton a Envitrail, kteří se tématy nefinančního reportingu, ESG, uhlíkové stopy apod. dlouhodobě zabývají.

kategorie Svaz v regionech
zpět