Živá knihovna povolání se představila dětem v Jablonci nad Nisou

Poslední jarní Živou knihovnu povolání uspořádalo liberecké regionální zastoupení Svazu v jabloneckém Eurocentru. Partnerem akce bylo tradičně statutární město Jablonec nad Nisou a Kultura Jablonec. Akce se opět vydařila. 10 místních zaměstnavatelů představilo na trhu práce žádané povolání více jak pěti stovkám žáků 8. ročníků základních škol. Cílem bylo navázat na kariérové poradenství škol a pomoci žákům s vhodným výběrem budoucí školy a povolání. Na slavnostní zahájení přišla pozdravit přítomné zaměstnavatele i žáky náměstkyně primátora Jana Hamplová. Děti toho ale viděly mnohem víc.

„Já jsem se této akce zúčastnila poprvé a celkově se mi to moc líbilo. Bylo to intenzivní a většina studentů se opravdu zajímala, což bylo velmi pozitivní. S kolegy jsem se jim snažila přiblížit společnost ZF - co vyrábíme, jakou máme v Jablonci tradici, že působíme celosvětově a nabízíme mnoho možností spolupráce (školní praxe, letní brigády, hlavní pracovní poměr). Zaměřili jsme se zejména na potřebu technicky vzdělaných zaměstnanců a vyzdvihli nutnost učit se cizí jazyky, zejména angličtinu. Výklad jsme zpestřili vyprávěním o tom, jak probíhá testování našich brzd v prototypových autech zákazníka, což bylo pro studenty velmi zajímavé a doptávali se na další podrobnosti,“ svěřila se se svými pocity Petra Chlumová, HR Supervisor ZF Automotive Czech s.r.o.

Ziva knihovna Jablonec 2023 04 19 07

Na stanovišti Úřadu práce byla žákům základních škol krátkou prezentací představena pracovní pozice kariérního poradce. Většina studentů byla překvapena rozmanitostí služeb, které poradce poskytuje, jak uchazečům a zájemcům o zaměstnání, tak i široké veřejnosti. Byli seznámeni s všeobecnými informacemi, ale hlavně s Informačním a poradenským střediskem ÚP ČR. Na závěr prezentace byl vyhrazen čas pro dotazy, kterého žáci ve velkém rozsahu využili.

„Na začátku jsem studentům řekl, co obnáší přijímací řízení k Policii ČR a Městské policii Jablonec nad Nisou (pozn.: psychologické vyšetření, testy tělesné zdatnosti a komplexní zdravotní prohlídka) a jaké jsou začátky práce u policie. Při následné debatě nás překvapilo, jaký byl zájem žáků o informace ke konkrétním činnostem policie. Největší zájem byl o práci policejních psovodů a velkou část žáků zajímala práce tzv. Prvosledových hlídek, kde jsme jim s kolegyní popsali, v čem je výcvik těchto hlídek specifickým. Pokud těmto žákům zájem o policejní práci vydrží i do maturitního ročníku, věřím, že se o práci u policie pokusí,“ řekl vrchní inspektor nadprap. Pavel Srna. Na závěr si nejen žáci, ale i učitelé zkoušeli policejní výstroj a policejní pouta.

Ziva knihovna Jablonec 2023 04 19 06

Firma A.RAYMOND JABLONEC s.r.o., která je mezinárodním expertem na speciální upínací systémy, představila oddělení nástrojárny a seznámila žáky s profesemi, které lze na tomto oddělení vykonávat. Dozvěděli se, co je náplní práce nástrojaře, CAD designera, CNC obráběče a programátora a jaké potřebují vzdělání, aby se mohli v budoucnu těmto profesím věnovat. Díky korporátnímu videu nahlédli za zdi firmy a zjistili, jaká je cesta výrobku od jeho návrhu až po doručení zákazníkovi. Praktická ukázka spolehlivosti upínacích systémů spočívala ve snadnosti smontování dvou dílů dohromady a neúspěšné snaze dobrovolníků tyto díly následně demontovat.

Ziva knihovna Jablonec 2023 04 19 04

Dětem, které si příští školní rok budou vybírat svoje budoucí povolání, se v prostorách Eurocentra na stanovišti Nemocnice Jablonec nad Nisou věnovali zdravotní sestry i personál z operačních sálů. V simulovaném prostředí si děti mohly vyzkoušet prodýchání pacienta pomocí ambuvaku, seznámit se a osahat si operační nástroje, vyzkoušet simulovanou laparoskopickou operaci či sešití rány. Každý z účastníků si ze stánku nemocnice odnesl letáček s výčtem profesí, které se mohou v nemocnici uplatnit.

Kromě toho děti také viděly prezentaci České mincovny. „Naše prezentace není jen o povoláních, která v České mincovně potřebujeme a která u nás najdou uplatnění. Vítáme tuto možnost i jako vhled mladé generace do problematiky finanční gramotnosti, máme k tomu vekou příležitost, vždyť razíme právě české peníze,“ řekla její tisková mluvčí Lenka Klimentová.

Zaměstnanci společnosti BENTELER, závodu Jablonec, přijeli představit žákům základních škol pracovní pozici ruční svářeč. Po krátkém úvodu žáci zhlédli video, ve kterém se dozvěděli, jak probíhá výroba motorkového rámu. Svařovací technik Petr jim poté vysvětlil, co obnáší profese svářeče a jaká k jejímu výkonu vede studijní cesta. Nakonec si mohl každý účastník vyzkoušet „každodenní chleba“ svářeče v rámci soutěže, při které se žáci rozdělení do skupin snažili co nejrychleji obléknout svého spolužáka do kompletní svářečské výstroje. Za odměnu si každý žák odnesl malý dárek a také pozvání na exkurzi do jabloneckého závodu.

Benteller
Na letošním ročníku Živé knihovny přiblížila firma ABB Jablonec žákům pozici konstruktéra, která je u zrodu každého nového výrobku nebo inovace. Kolega Petr Plecháč popsal co je jeho hlavní náplní na pozici konstruktéra, designéra. Jaké vzdělání pro výkon profese musel získat a také vyzdvihl, jaké benefity, například v cestování a trávení volného času, mu jeho profese přináší. V průběhu prezentace se žáci seznámili i s dalšími technickými profesemi, bez kterých se výroba vypínačů a zásuvek neobejde. „Věříme, že jsme u žáků vzbudili zájem vydat se cestou technických oborů, neboť je to kreativní práce s možností poznávat a využívat nejmodernější technologie v praxi,“ podotkla na závěr Jana Kopecká HR Generalist.

Ziva knihovna Jablonec 2023 04 19 02

Své postřehy nám na závěr řekla i Jana Šťastná, HR Specialist společnosti Preciosa: „Jsme pravidelným účastníkem Živé knihovny povolání. Je skvělé, že můžeme žákům na základních školách prezentovat sklářství jako tradiční odvětví, které žije a má budoucnost. Dětem představujeme Preciosu jako českou úspěšnou firmu, jejíž produkty obdivuje celý svět. Naším cílem je probudit v dětech zájem o odvětví, které je s naším regionem spjaté a inspirovat je ke studiu zejména technických oborů. Na Živou knihovnu povolání Preciosa vysílá technicky vzdělané kolegy z výrobního závodu v Liberci, kteří mohou děti inspirovat i svým profesním příběhem. Žáky základních škol zajímalo, jak vypadají strojní linky, jaké profese najdou v Preciose uplatnění, komu produkty prodává, jak velký je největší a nejmenší vybroušený skleněný kámen z Preciosy, ale také to, jaká je například pracovní doba zaměstnance Preciosy nebo mzdové ohodnocení. Děti si mohly zasoutěžit, za správnou odpověď na otázku týkající se společnosti Preciosa dostaly malý dárek.“

Ziva knihovna Jablonec 2023 04 19 05

kategorie Svaz v regionech
zpět