Kulatý stůl spolupráce firem a vysokých škol

Další úspěšný Kulatý stůl pražského regionálního zastoupení SP ČR se uskutečnil 7. června, tentokrát s tématem Spolupráce firem a vysokých škol – podpora získávání kvalifikované pracovní síly. Pro zaměstnavatele je dnes čím dál tím složitější získávat nové pracovní síly a kooperace s akademickým prostředím může tak být dobrá cesta, jak si je zajistit.

2023 06 07 VS firmy 05

Účastníkům představili svoje projekty spolupráce se soukromým sektorem zástupci 3 předních českých vysokých škol – Univerzity Karlovy, UMPRUM a Fakulty strojní ČVUT. Účastníci se tak mohli inspirovat projekty automatizace výroby komínových vložek, využívání mikrořas při ekologizaci budov či v oblasti molekulární diagnostiky.

2023 06 07 VS firmy 03

Setkání zahájil člen představenstva SP ČR a majitel skupiny Wikov Industry Martin Wichterle, který v rámci svého přednesu apeloval na podporu oblastí s vysokou přidanou hodnotou. Česká ekonomika má totiž silnou pozici v oblasti výroby a výzkumu a vývoje, ale sektor marketingu a obchodu poněkud zaostává, což vede k „subdodavatelské“ ekonomice nižších marží.

2023 06 07 VS firmy 01

Velký zájem o tuto problematiku dokládá bohatá účast zástupců firem, mimo jiné členů Orlen Unipetrol, ŠKODA AUTO, Seznam.cz, Ocelářská unie, Datasentics, LINET, PKF APOGEO Group a řady dalších odborníků managementu, recruitmentu či specialistů na spolupráci s VŠ.

2023 06 07 VS firmy 02

Svaz průmyslu a dopravy ČR dlouhodobě podporuje mezisektorovou spolupráci, například čerstvým tématem průmyslových/industriálních doktorátů či zavedení duálního vzdělávání do českého školního systému.

kategorie Svaz v regionech
zpět