Právní předpisy dočkaly v roce 2023 dalších změn

O jaké změny se jedná? Novela zákoníku práce či nový zákon o ochraně oznamovatelů byly hlavními tématy kulatého stolu dne 9. listopadu v Karlových Varech.

Regionální zastoupení Svazu průmyslu České Republiky v Karlovarském kraji dne 9. listopadu uspořádalo pro firmy a zástupce odborů pravidelné setkání věnující se aktualitám z oblasti kontrolní činnosti inspekce práce. Hlavními hosty byli Jana Werdanová, vedoucí inspektorka Oblastního inspektorátu práce pro Karlovarský a Plzeňský kraj a Vilém Schwab, vedoucí Oddělení inspekce II (VTZ a stavebnictví).

Kulatý stůl byl opět nabitý zajímavými informaci. Zaměřil se na zákoník práce či nový zákon o ochraně oznamovatelů. Nechyběly ani postřehy a poznatky k nové legislativě vyhrazených technických zařízení z roku 2022 a BOZP na pracovišti/ staveništi. Intenzivně se mluvilo i o aktivitách v souvislosti se zaměstnáváním občanů Ukrajiny.

Nový zákon o ochraně oznamovatelů č. 171/2023 Sb. vstoupil v účinnost od 1. září 2023 a upravuje, v souladu s legislativou EU, pravidla pro oznamování a posuzování případného protiprávního jednání a zavedení interního oznamovacího systému (tzv. whistleblowing). Týká se všech zaměstnavatelů nad 50 zaměstnanců, obcí nad 10 000 obyvatel a neziskových organizací, přičemž nový interní oznamovací systém musí být nastaven u zaměstnavatelů s 50 až 249 zaměstnanci nejpozději do 15. 12. 2023, u zaměstnavatelů s 250 a více zaměstnanci již od 1. 8. 2023.

Novelou zákoníku práce, která vstoupila v platnost 19. září 2023, se provádí transpozice několika evropských směrnic a přináší řadu novinek a změn pro zaměstnavatele i zaměstnance. Mezi klíčové změny patří například možnost poskytnout zaměstnancům na home office náhrady nejběžnějších nákladů formou paušálu nebo takzvaní dohodáři budou mít právo na dovolenou. Úprava jde i nad rámec transpozice práva EU, konkrétně v doručování s ohledem na postupující digitalizaci a potřeby praxe nebo v zakotvení práce na dálku.

Další setkání se zástupci oblastního inspektorátu práce je plánováno za půl roku.

kategorie Svaz v regionech
zpět