Setkání příznivců textilního průmyslu na liberecké průmyslovce

Liberecké regionální zastoupení SP ČR uspořádalo setkání na liberecké průmyslovce, které má přilákat více zájemců do textilního a oděvního průmyslu.

2024 03 Setkani Liberec prumyslovka

Textilní a oděvní průmysl je pro Českou republiku tradičně významným odvětvím. Historicky se jedná o obor, který byl vždy spojen s inovacemi a přizpůsobením se měnícím trendům a potřebám trhu. Specifikem textilního průmyslu je jeho multioborovost, která na straně výroby zahrnuje široké spektrum činností od zpracování textilních vláken až po výrobu a funkcionalizaci hotových oděvů či technických textilií, a na straně výstupů pak široké využití textilních výrobků ve všech oblastech života (nejenom oděvy a bytový textil, ale i textilie ve vozidlech či zdravotnické prostředky). V posledních letech prochází navíc textilní a oděvní průmysl významnou transformací, která se soustředí na dvě klíčové oblasti: zelenou udržitelnost a digitální inovace. Zelená transformace představuje přechod k udržitelným metodám výroby, které minimalizují dopad na životní prostředí. To zahrnuje snižování spotřeby vody, energie a chemikálií, stejně jako zvyšování recyklace a používání ekologických materiálů.

2024 03 Setkani Liberec prumyslovka 03

Digitální transformace pak přináší automatizaci a využití pokročilých technologií, jako jsou umělá inteligence a robotika, které zvyšují efektivitu a produktivitu. Tyto změny vyžadují nové dovednosti od zaměstnanců. Je třeba, aby byli schopni pracovat s moderními technologiemi a měli pochopení pro principy udržitelnosti. V tomto ohledu hraje klíčovou roli vzdělávání. Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola v Liberci, která bude otvírat na technickém lyceu obor „Výroba nanovláken a technických textilií“, je příkladem instituce, která se snaží připravit studenty na tyto nové výzvy. Regionální zastoupení Svazu průmyslu v Liberci ve spolupráci s ČTPT - Českou technologickou platformou pro textil a Centrem investic, rozvoje a inovací (CIRI) navíc k tomuto tématu uskutečnilo na průmyslové škole setkání zástupců textilního a oděvního průmyslu.

2024 03 Setkani Liberec prumyslovka 02

Ředitel průmyslové školy představil účastníkům plán, jak by mohl nově otevřený obor přispívat k rozvoji potřebných dovedností pro moderní textilní průmysl. Děkan textilní faktulty Technické univerzity Liberec představil koncept spolupráce se školou i požadavky na budoucí absolventy, kteří se budou ucházet o studium na univerzitě. Následovala diskuze a představení požadavků zástupců průmyslu – společností Clutex – Klastr pro technické textilie, VÚTS, Elmarco, Drylock Technologies, Adienta Czech Republic a Driga. O svém uplatnění v praxi pohovořili i absolventi bývalé Střední průmyslové školy textilní v Liberci, která se od loňského roku s spojila s průmyslovou školou. Pro zájemce byla připravena i exkurze do textilních dílen, které projdou rozsáhlou rekonstrukcí. Již unikátní historické textilní stroje budou odvezeny do Technického muzea v Praze a nahrazeny novými, moderními. Jelikož je o toto pravidelné setkávání příznivců textilního průmyslu velký zájem, již nyní připravujeme setkání další, které se uskuteční ve Dvoře Králové.

kategorie Svaz v regionech
zpět