Křišťálové údolí bylo dějištěm další Živé knihovny povolání, tentokrát v Jablonci nad Nisou

8 stanovišť, 500 dětí, spousta zajímavostí o pracovních pozicích, které jsou potřebné v regionu, vlastních zážitků i drobných dárků, to byla letošní Živá knihovna povolání v Jablonci nad Nisou. Opět se konala za finanční podpory Města Jablonec nad Nisou, pod záštitou náměstkyně primátora Jany Hamplové a ve spolupráci s Kulturou Jablonec místních zaměstnavatelů.

Dětem, které si příští školní rok budou vybírat svoje budoucí povolání, se v prostorách Eurocentra věnovali zdravotní sestry z ortopedie, ARO a operačních sálů. V simulovaném prostředí si děti mohly vyzkoušet prodýchání pacienta pomocí ambuvaku, seznámit se a osahat si operační nástroje, vyzkoušet simulovanou laparoskopickou operaci, sešití rány nebo resuscitaci pacienta. Každý z účastníků si ze stánku nemocnice odnesl letáček s výčtem profesí, které se mohou v nemocnici uplatnit.

DSC 2187

Na stanovišti Úřadu práce byla žákům základních škol krátkou prezentací představena pracovní pozice kariérního poradce. Většina studentů byla překvapena rozmanitostí služeb, které poradce poskytuje, jak uchazečům a zájemcům o zaměstnání, tak i široké veřejnosti. Byli seznámeni se všeobecnými informacemi, s Informačním a poradenským střediskem ÚP ČR a možností nechat se otestovat Testem struktury zájmů. Na závěr prezentace byl vyhrazen čas pro dotazy, kterého žáci využili.

K tradičním účastníkům ŽKP patří i ZF Automotive z Jablonce nad Nisou. Personalistka Šárka Tvrdíková se akce zúčastnila poprvé a byla nadšená: „Musím říci, že mi ŽKP přijde jako prima nápad. Ne všichni žáci 8. ročníků ZŠ mají jasnou představu o tom, co by chtěli po ukončení povinné základní docházky studovat anebo čemu by se chtěli do budoucna věnovat, a tak mají možnost se na této akci inspirovat. Naše firma se této akce účastní již poněkolikáté. Každoročně žákům představujeme naši firmu, co vyrábíme a čím se zabýváme a jaké profese v naší firmě najdou uplatnění. Snažíme se žáky co nejvíce zaujmout a zapojujeme je do diskuse formou otázek. Těm nejaktivnějším dáme malý dáreček. Na závěr žáky upozorňujeme na nutnost studování cizích jazyků, bez ohledu na to, pro jaký studijní obor se rozhodnou.“

DSC 1973

Firma A.RAYMOND JABLONEC s.r.o., která se specializuje na výrobu speciálních upínacích systému a rychlospojek, umožnila žákům díky úvodní prezentaci nahlédnout za své zdi. Zjistili, jak vzniká výrobek od jeho návrhu, přes jeho výrobu, až po zabalení do krabic a odeslání zákazníkovi. Následovalo představení oddělení údržby forem a nástrojárny a také podrobné seznámení s pozicí technolog programátor. Na závěr si žáci mohli vyzkoušet demonstrátor sloužící k testu vytrhávání pásky do slepého otvoru z protikusu. Do plastové části pásky je pomocí automatického montážního zařízení instalován kovový insert. Díky orientaci kovových zubů je montáž dílu do zástavby snadná, zatímco demontáž tahem téměř nemožná. Kovové zuby se zakousnou a nepustí i přes veškerou snahu žáků, kteří si demonstrátor vyzkoušeli. Minimalistický design dílu přináší obrovskou přidanou hodnotu zejména ve dveřních modulech aut, kde se kvůli nutnosti těsnosti proti průsaku vody často používají slepé otvory, do kterých se později uchycují kabelové svazky.

„Na začátku jsem studentům řekl, co obnáší přijímací řízení k Policii ČR a Městské policii Jablonec nad Nisou (pozn.: psychologické vyšetření, testy tělesné zdatnosti a komplexní zdravotní prohlídka) a jaké jsou začátky práce u policie. Při následné debatě nás překvapilo, jaký byl zájem žáků o informace ke konkrétním činnostem policie. Největší zájem byl o práci policejních psovodů a velkou část žáků zajímala práce tzv. Prvosledových hlídek, kde jsme jim s kolegyní popsali, v čem je výcvik těchto hlídek specifickým. Pokud těmto žákům zájem o policejní práci vydrží i do maturitního ročníku, věřím, že se o práci u policie pokusí,“ řekl vrchní inspektor nadprap. Pavel Srna. Na závěr si nejen žáci, ale i učitelé zkoušeli policejní výstroj a policejní pouta. „Jsme pravidelným účastníkem Živé knihovny povolání. Je skvělé, že můžeme žákům na základních školách prezentovat sklářství jako tradiční odvětví, které žije a má budoucnost. Dětem představujeme Preciosu jako českou úspěšnou firmu, jejíž produkty obdivuje celý svět. Naším cílem je probudit v dětech zájem o odvětví, které je s naším regionem spjaté a inspirovat je ke studiu zejména technických oborů. Na Živou knihovnu povolání Preciosa vysílá technicky vzdělané kolegy z výrobního závodu v Liberci, kteří mohou děti inspirovat i svým profesním příběhem.“, říká již pravidelný zástupce Preciosy Matej Hájek a dodává: „Žáky základních škol zajímalo, jak vypadají strojní linky, jaké profese najdou v Preciose uplatnění, komu produkty prodává, jak velký je největší a nejmenší vybroušený skleněný kámen z Preciosy, ale také to, jaká je například pracovní doba zaměstnance Preciosy nebo mzdové ohodnocení. Děti si mohly zasoutěžit, za správnou odpověď na otázku týkající se společnosti Preciosa dostaly malý dárek.“

DSC 1949

Kromě toho děti také viděly prezentaci České mincovny. „Naše prezentace není jen o povoláních, která v České mincovně potřebujeme a která u nás najdou uplatnění. Vítáme tuto možnost i jako vhled mladé generace do problematiky finanční gramotnosti, máme k tomu vekou příležitost, vždyť razíme právě české peníze,“ řekla její tisková mluvčí Lenka Klimentová.

Zaměstnanci společnosti Cikautxo přijeli představit žákům základních škol pracovní pozici procesní inženýr. Žáci se mohli dozvědět, jaké vzdělání je potřeba, aby mohli tuto práci vykonávat a byli obeznámeni s náplní práce. Informace obdrželi prostřednictvím různých příkladů zlepšování procesů ve výrobě, které řešili procesní inženýři v praxi. V průběhu prezentace se dozvěděli i více informací o firmě a její výrobě. Dozvěděli se, kde naše produkty najdou, jak a z čeho se produkty vyrábějí. Žáci měli možnost si naše výrobky fyzicky prohlédnout. Na konci prezence si děti mohly vyzkoušet kontrolu hadic pomocí jednoduchých měřících zařízení. Jejich snaha byla odměněna malým dárkem a sladkostí.

kategorie Svaz v regionech
zpět