Konference o využití umělé inteligence v praxi proběhla v iQLANDIA

Umělá inteligence se rychle vyvinula z futuristického konceptu v transformativní technologii, která přetváří různá průmyslová odvětví. Pochopení jejích praktických aplikací se stává zásadní. A právě proto v iQLANDIA konala pod záštitou hejtmana Martina Půty konference na téma“ Jak využít AI v praxi“. Jejími organizátory byl Svaz průmyslu a dopravy ČR, konsorcium EDIH Northeast, ARR – agentura pro regionální rozvoj, OHK Liberec a samozřejmě hostitelská iQLANDIA.

„Spektrum účastníků konference je opravdu široké, nejenom z našeho regionu, ale i z ostatních krajů České republiky. Je vidět, že téma je na špičce sledovanosti,“ vítal účastníky radní Libereckého kraje Jiří Ulvr. „Já a moje generace je ohledně umělé inteligence trochu obezřetnější. Má to velké plusy, ale i minusy. V tom jsou naše názory různé a o tom je tato konference,“ zakončil.

EDIH Northeast

Přednáškovou část otevřel Jan Kočí, specialista na modelování procesů a umělou inteligenci na Technické univerzitě v Liberci (TUL). V úvodu představil EDIH Northeast. „Projekt primárně představuje služby Test before invest. Jedná se o pomoc malým a středním firmám, případně veřejným institucím. Prověřuje se efektivita zavádění digitálních služeb. Jmenovitě můžeme působit například v oblasti vývoje senzorů, zpracování dat, vývoje aplikací, kyber security, testování a analýzy elektroniky, umělé inteligence, strojového učení, robotiky nebo rozpoznání obrazu a jazyka. V rámci EDIH Northeast pracujeme i s technologiemi rozšířené a virtuální reality, případně poskytujeme služby v oblasti inovativních technologií. Všechny tyto oblasti si lze v rámci projektu vyzkoušet a uvést do praxe,“ vysvětlil a doplnil, že firmy jednoduše řeší otázku, jestli mají do digitálních technologií investovat. „My uděláme pilot, proof of concept, firma si to tak může vyzkoušet a ověřit a teprve na základě toho udělat finální rozhodnutí, zda zavést či nikoli. Navíc EDIH Northeast pořádá i vzdělávací akce jménem Digitální akademie. V rámci těchto školení vám digitální nástroje ukážeme a pomůžeme v tom, jak je použít,“ uzavřel představení projektu Jan Kočí.

Využití AI

Následující řečník, Jiří Vraný z Ústavu nových technologií a aplikované informatiky na TUL, se ve své přednášce věnoval jazykovým modelům. Pavel Tyl z Ústavu mechatroniky a technické informatiky přednášel o 5G a jeho využití a o moderních trendech a přesahů do AI. Ukázal praktické využití této sítě na TUL.

426a5812 53742815161 o

Regulace umělé inteligence

Anna Hroudová ze Svazu průmyslu a dopravy ČR přispěla s přednáškou Regulace umělé inteligence: „Cílem Evropské unie bylo stanovit regulatorní rámec, aby nedošlo ke zneužívání a bezpečnostním rizikům. Nicméně je velmi obtížné se v tom zorientovat, zejména pro střední a menší firmy,“ objasňovala Anna Hroudová, která během přednášky problematiku vysvětlovala.

Jak na AI v praxi?

Během odpoledního programu měli účastníci příležitost získat poznatky z úspěšného použití umělé inteligence a potkat se s předními odborníky nejen v Libereckém kraji.
Přednášky otevírala firma IBM. Hovořili lídři v oblasti obchodních technologií, Alexandr Dobeš a Miloš Soukup. „Chtěli jsme se potkat s ostatními a seznámit je s naším pohledem a s tím, jak IBM nasazuje umělou inteligenci. Hovořili jsme o tom, jakým způsobem bychom vůbec měli s umělou inteligencí pracovat. Hlavní je zamyslet se nad tím, proč ji nasazovat a případně proč ji chtít využívat,“ řekl Miloš Soukup.
„Nejde jenom o to si chatovat s nějakým chatbotem. Potřebujete otevřít oči, vidět jednotlivé případy. Jde o to, abyste našli širší byznys a přidanou hodnotu za tím. A jak na tom vydělat,“ doplnil s úsměvem Alexandr Dobeš a zakončil: „O AI lidé mluví, ale nepřemýšlí, jaký je její přínos. To se snažíme ukázat.“
Následujícím řečníkem byl Zdeněk Havel, který v rámci CzechInvestu řídí AI hub. Hovořil o podpoře AI startupů. Pavlína Uchytilová mluvila o praktickém využití Microsoft Copilot a Petr Švarc hovořil o využití AI v automotive a skutečných příkladech ze Škoda Auto.

Od nápadu k PRAXI

Dalším přednášejícím byl Peter Skrla, spoluzakladatel firmy Nullspaces. Hovořil, o tom, jak využívají umělou inteligenci v jejich firmě. V Nullspaces se zabývají technologickým řešením ve výrobě, aby mohl člověk bez zkušeností v rámci linky kooperovat s roboty a pracovat sám. Během konference bylo možné navštívit stánek, kde se diváci mohli dozvědět, jak jejich řešení vypadá. Názornou ukázku použití umělé inteligence předvedl i Výzkumný ústav textilních strojů, který je také členem konsorcia EDIH Northeast.

20240523 111609

Lukáš Slovák zakladatel SoftLi mluvil o tom, jak ve firmě pomáhají výrobním podnikům. „Byl jsem zvědavý na praktické ukázky na konci. Zajímá mě, jak na to budou ostatní reagovat.“ Na otázku, jestli sám využívá umělou inteligenci odpověděl, že asi méně, než by mohl. „Používám nástroje, které jsou běžné. Třeba jazykové modely nebo ChatGPT. Dalo by se to využívat víc,“ řekl.
A jak hodnotil EDIH Northeast? „Vidím, že je tady na začátku. Vím, že jsou někde jsou v iniciativě EDIH o něco dál. Na hodnocení je celkem brzo. My sami v SoftLi jsme na obou stranách. Za prvé služby čerpáme. Za druhé jsme pro EDIH partnerem a služby jeho klientům dodáváme. Je velký úspěch, že se sem projekt dostal. Musí se na tom ale ještě hodně pracovat. Je potřeba hodně osvěty. Tato konference v tom rozhodně pomohla,“ uzavřel.

AI návštěvníky iQLANDIA zajímá

„Jsme rádi, že můžeme tuto konferenci hostit. My sami v science centru iQLANDIA hledáme cesty, jak můžeme být ti, kteří podporují edukaci o AI. Vnímáme, že i směrem do firem je to důležité téma. Naopak i my hledáme firmy, které by byly pro science centrum propojovací prvky z hlediska know-how. Jedna věc je vysvětlit našim návštěvníkům principy fungování AI. Druhé důležité téma je ukázat reálné využití v praxi a benefity,“ nastínil Václav Dostál, ředitel iQLANDIA. Ta má od počátku roku 2024 miniexpozici AI. Na čtyřech exponátech je možné zhlédnout fungování AI. „iQLANDIA předává nejnovější poznatky o AI široké veřejnosti. Nicméně zařazujeme toto téma i do programu pro školy nebo do univerzity třetího věku,“ rekapituloval Václav Dostál. „Vidíme, že téma AI naše návštěvníky zajímá,“ konstatoval.


Příležitost sejít se s průmyslem

„Je to výtečná příležitost sejít se společně se zástupci průmyslové sféry. Máme možnost probrat témata, která rezonují v celé společnosti a podívat se zejména na to, kde se dá umělá inteligence aplikovat v praxi. Pomohlo nám to i v tom, abychom se společně dál posunuli v odborných tématech a v jejich uplatnění,“ vyjmenoval význam konference Jan kočí.
Bohumil Cimbál, vedoucí výzkumu a vývoje ve firmě Atrea, se poprvé o konferenci dozvěděl na setkání AMIA, což je Průmyslová asociace pro pokročilé materiály. „Chtěl jsem vidět nebo slyšet názory odborníků, kteří tady prezentují a samozřejmě diskuzi. Také jsem se zajímal, kdo přijde a jaké firmy se o dané téma zajímají. Mám například v plánu se obrátit na experty z TUL.“
A co odpověděl Bohumil Cimbál na otázku, zda využívají ve firmě Atrea umělou inteligenci. „Zatím ne. Přemýšlíme o tom. A to vlastně ve dvou směrech, buďto pro řízení firmy nebo vůbec ve správě firmy. Anebo i naši výrobci,“ hovořil o situaci ve společnosti. „Určitě počítám s tím, že využijeme možnosti setkat se v rámci projektu EDIH Northeast. Jsem zvědavý na nějakou nabídku, abychom se mohli rozhodnout v čem by to pro nás bylo přínosné.“

„Konference jasně ukázala, že umělá inteligence má mnohem širší možnosti. Firmy ji můžou využít třeba k programování, IT činnostem, analýze firemních dat a procesů, zlepšení kvality a spokojenosti nebo rozvoji dovedností. AI je obrovská příležitost, kterou ale firmy v Česku zatím příliš nevyužívají. Byla by přitom škoda nechat si ujet tento vlak. Jsme proto připraveni s firmami diskutovat a vysvětlovat jim veškeré přínosy AI, abychom jejich možné obavy z umělé inteligence co možná nejvíce rozptýlili,“ shrnula Milena Jabůrková, viceprezidentka Svazu průmyslu a dopravy.
Na této akci se sešli odborníci z oboru, inovátoři a představitelé firem, aby prozkoumali, jak může umělá inteligence podpořit růst, efektivitu a inovace ve společnostech. O účast na konferenci byl velký zájem, že se několikrát kapacita zvyšovala a počet účastníků se přiblížil stovce. Akci moderovala Naďa Vojtíšková, ze Svazu průmyslu a dopravy ČR, která za organizátory v rámci závěrečné diskuze přítomným slíbila, že díky kladným ohlasům se bude další konference na toto téma konat i v příštím roce.

kategorie Svaz v regionech
zpět