Cena energie: Aktuální pohled a kroky SP ČR

Přečtěte si komentář Jaroslava Hanáka, prezidenta Svazu průmyslu a dopravy ČR, k cenám energie a aktuálnímu pohledu a krokům SP ČR.

Situace je vážná. Vláda si musí uvědomit, že dopad cen energie na firmy musí být vyřešen co nejdříve. V opačném případě hrozí vážné škody a nezvratný sociálně-ekonomický dopad. Jako Svaz průmyslu a dopravy ČR proto aktivně a kriticky vystupujeme na všech jednáních s vládou a MPO. Děkujeme za všechny Vaše dotazy a příklady napříč odvětvími, které s námi každý den sdílíte a které nám následně pomáhají vysvětlovat vážnost aktuální situace, a to nejenom vládě, ale i v médiích (např. ČTK a Seznam Zprávy).

Cena energie je pro nás absolutní priorita. Využíváme všech našich kontaktů a jednáních na všech úrovních s cílem urgence potřeby přijetí urychlených i mimořádných opatření. Na jednáních zejména s MPO opakovaně zdůrazňujeme a budeme zdůrazňovat, že meziroční nárůsty cen elektřiny a plynu ohrožují konkurenceschopnost a pokud se nepřijmou adekvátní opatření, tak i existenci evropského a českého průmyslu. Vláda a MPO musí konkrétní návrhy věcně rychle představit a zahájit projednávání jejich implementace. Bohužel k posunům nedochází tak rychle, jak bychom si představovali a jak je nutné.

Pokračujeme i v pracích na snížení rizik spojených s dodávkami plynu. Jedná se např. o úpravu energetického zákona a příslušných vyhlášek, kde je například ve spolupráci s námi připravována další novela vyhlášky č. 344/2012 Sb. o stavu nouze v plynárenství, kam se podařilo zapracovat náměty, na které jste ve své praxi narazili (například bezpečnostní technologické minimum apod.). MPO jsme požádali o poskytnutí aktuálních krizových scénářů v případě přerušení dodávek plynu s popisem postupů a předpokladů, které bychom Vám mohli poskytnout. Posunuly se také (i díky našim/Vašim námětům) práce na vymezování tzv. nezbytných sektorů. Nadále nevzdáváme ani využití Dočasného krizového rámce. Urgujeme a dáváme konkrétní návrhy na kurzarbeit a připravovány jsou také úpravy programu podpory substituce technologií.

Dále mimo jiné apelujeme na rychlé svolání mimořádné rady pro energetiku a přijetí rychlého řešení ideálně na unijní úrovni, případně alespoň na národní. Pana ministra Síkelu jsme také pozvali v rámci BusinessEurope na jednání Výboru pro záležitosti průmyslu (IACO), na kterém zástupci evropského průmyslu očekávají od Česka, jako předsednické země Rady EU, diskuzi nad konkrétními návrhy řešení.

V našem tlaku nepolevujeme. Vláda musí přistoupit ke konkrétním řešením, o kterých Vás budeme následně informovat.

Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR

kategorie Aktuální komentáře
zpět