SP ČR k Evropské strategii hospodářské bezpečnosti

Svaz průmyslu plně podporuje hlavní cíle Evropské strategie hospodářské bezpečnosti. Společně s devíti dalšími evropskými asociacemi připravil non-paper, který shrnuje hlavní obavy týkající se potenciálního dopadu na ekonomiku EU. Oceňujeme stanovené cíle, ale nejsme si jisti, jestli byly dostatečně zváženy jejich možné dopady. Klíčovou obavou je, že nedostatečné záruky ohledně rozsahu Strategie a nedostatečná konzultace průmyslu v oblasti technické proveditelnosti mohou ohrozit úspěšné zavádění pokročilých technologií a tím i konkurenceschopnost EU.

Vyzýváme proto, aby tato zjištění byla zohledněna v probíhajících diskusích o realizaci Strategie. Navrhujeme cílený, transparentní přístup, který bude založen na rizicích a principech otevřené ekonomiky a spolupráci s průmyslem.

Pevně věříme, že rovné podmínky pro všechny strany v kombinaci se silným partnerstvím a přístupem založeným na spolupráci povedou k výsledkům, které budou prospěšné jak pro ekonomiku EU, tak pro její občany. Jsme připraveni se aktivně zapojit.

Další podrobnosti naleznete zde.
kategorie Evropské a mezinárodní záležitosti
zpět