Mimořádný summit otevře diskusi o rekonstrukci Ukrajiny

Ve dnech 30. a 31. května proběhne v Bruselu mimořádné zasedání Evropské rady. Jedním z témat bude pokračování diskuse o Ruské agresi vůči Ukrajině a jejích dopadech. ER znovu potvrdí svůj závazek poskytovat Ukrajině humanitární, finanční, vojenskou, materiální, ekonomickou a politickou podporu. ER se bude věnovat i plánům pro rekonstrukci Ukrajiny. Důležitým krokem bude i podpora vývozu Ukrajiny. Dalším tématem bude obranná politika v návaznosti na vydání analýzy Evropské komise k nedostatkům v investicích do obrany. Diskutovat se budou možnosti společného obstarávání i podpora výrobních kapacit v EU. Členové ER se budou pokračovat v diskusi o energetice v návaznosti na dohodu o postupném ukončení závislosti EU na dovozu ruských fosilních paliv.

Základem diskuse bude plán Komise REPowerEU, který má za cíl urychlit energetickou transformaci a dosáhnout odolnějšího energetického systému a dobře propojené energetické unie. Základem má být diverzifikace zdrojů, posílení využívání obnovitelných zdrojů energie, zlepšování energetické účinnosti, podpora úspor energie, ale také investice do infrastruktury a propojení.

ČR bude na summitu podporovat masivní ekonomické a politické sankce vůči RU a šestý sankční balíček. Sankce proti RU by mělo být možné uvolnit pouze v případě souhlasu UA a v případě, že Rusko splní určité podmínky, které by měly zahrnovat mj. plnou deokupaci UA území, zaplacení reparací UA apod. ČR současně podporuje evropské ambice UA a udělení statusu kandidátské země EU v co nejkratší době, a to v souladu s platnými postupy v rámci EU a rychlé ustavení Nástroje pro obnovu Ukrajiny (RebuildUkraine Facility, RUF). Nástroj by měl být navržen tak, aby do něj mohli vedle členských zemí EU přispívat také významní donoři mimo EU, včetně mezinárodních organizací a bankovních institucí.

Hlas Evropského byznysu

K rychlému zavedení důvěryhodného plánu REPowerEU jsou zapotřebí jasné pokyny BusinessEurope, Konfederace evropského podnikání, ve svém poselství mimořádnému summit EU vyjádřuje jasnou podporu Ukrajině při zachování ekonomického vlivu EU. BusinessEurope důrazně odsuzuje invazi Ruska na Ukrajinu. „ Pevně věříme, že EU musí bránit mezinárodní právo a udělat maximum pro podporu Ukrajiny a jejího lidu. Od prvního dne agrese si plně stojíme za sankcemi. Evropské společnosti přijímají nezbytná opatření, aby tyto sankce splnily, a to navzdory významným ekonomickým dopadům. Jednota je klíčová a my budeme jednoznačně i nadále stát za sankcemi, které evropské orgány považují za nezbytné i v budoucnu. Tyto sankce musí být dobře zacílené a pečlivě navrženy, aby zachovaly ekonomickou sílu Evropy, která je naším hlavním pákovým faktorem. Kromě toho musí veřejné orgány poskytnout jasné pokyny, aby usnadnily dodržování předpisů.“

Evropské společnosti se zaměřují na hledání řešení, jak se vypořádat s bezprostředními důsledky války na Ukrajině a přetrvávajícími výpadky dodávek souvisejícími s krizí COVID. Vlády a orgány na úrovni EU i na vnitrostátní úrovni musí udělat vše, co je v jejich silách, aby se vyhnuly uvalování nové zátěže na společnosti, aby se zachovala ekonomická síla EU. Musí přizpůsobit všechny politiky EU nové realitě a zjednodušit postupy pro schvalování investičních projektů v EU. Jak je navrženo v doporučeních Konference o budoucnosti Evropy, musí provést kontrolu konkurenceschopnosti u všech projednávaných a/nebo budoucích legislativních návrhů, aby se ujistili, že návrhy jsou příznivé pro růst a zaměstnanost. EU se také musí poohlédnout po alternativních zdrojích dodávek surovin a umožnit našim společnostem nové tržní příležitosti. Ambiciózní dvoustranná obchodní agenda, která posiluje obchodní a investiční toky s klíčovými obchodními partnery, je proto ještě důležitější.

Celé prohlášení BusinessEurope si můžete přečíst zde.

Ondřej Ševčík
/
kategorie EU infoservis
zpět