Mimořádné zasedání Evropské Rady 9. 10. 2. 2023

Tématy bude Ukrajina, americký zákon na zmírnění inflace, migrace a Net-Zero Industry Act.

V kontextu blížícího se prvního výročí začátku války na Ukrajině je aktuálně předmětem diskusí listopadový desetibodový plán k ukončení války UA prezidenta V. Zelenského. Dále proběhne diskuse k evropské perspektivě Ukrajiny a makro-finanční pomoci UA (MFA+) 2023.

Dalším aktuálním tématem bude americký zákon o snížení inflace (Inflation Reduction Act – IRA), Zákon je zaměřen především na boj proti klimatickým změnám a přechod k zelenějším formám energie, obsahuje však i celou řadu opatření cílících na zdravotní péči, běžné spotřebitele a pracovní sílu. Zákon IRA je pro EU problematický jak z praktického, tak politického hlediska. EK se všeobecně obává kumulativního efektu, narušení vnitřního trhu a případného odlivu investic do USA. Navrhovaná opatření jsou také v rozporu s mezinárodními obchodním právem. V říjnu 2022 vytvořena strategická pracovní skupina (Task Force).

Důležitým bodem agendy bude i návrh na vytvoření Evropského fondu suverenity, jehož návrh by měl být představen v létě tohoto roku. Kromě přesměrování prostředků rozpočtu EU z méně prioritních položek by fond měl být financován zejména dalším navýšením dluhu EU. Citlivým tématem bude i návrh některých ČS pro rozvonění pravidel státní pomoci. Výročí 30. let Vnitřního trhu EU je impulsem k jeho hlubší integraci, má-li nadále zůstat i nadále motorem udržitelného růstu. Silným tématem bude i diskuse k obchodní politice EU. Pozornost je přitom věnována primárně obchodním a investičním dohodám EU, které jsou zásadní jak pro zajištění přístupu na trh třetích zemí. Na agendě Summitu EU nebude chybět ani diskuse o vnější a vnitřní migrační politice.

Poselství BusinessEurope

EU naléhavě potřebuje zlepšit investiční podmínky v Evropě, aby zajistila ekologický přechod a zlepšila konkurenceschopnost:
Již před sérií krizí posledních dvou let evropské podniky tvrdě bojovaly o udržení své konkurenceschopnosti. Evropské společnosti, které během pandemie Covid udělaly maximum, nyní čelí asymetrickému šoku následků války na Ukrajině, protože nárůst cen energie je vyšší a zasáhne je tvrději než jejich americké a asijské konkurenti. Navíc pobídky a dotace některých klíčových evropských obchodních partnerů přesměrovávají soukromé investice pryč z Evropy.
Toto je dramatický čas pro průmyslovou konkurenceschopnost Evropy. Evropská unie se musí naléhavě zabývat jak strukturálními motivačními faktory, které způsobují únik investic z Evropy, tak okamžitými stimulačními faktory pramenícími z vládní finanční podpory ve třetích zemích.
Evropský byznys očekává od Evropské rady, Evropské komise a Evropským Parlamentem, že se :

  • zaměří jak slabé stránky domácí konkurenceschopnosti, tak diskriminační účinky zákona USA o snížení inflace,
  • předloží průmyslový plán zelené dohody, který bude fungovat pro všechna odvětví a povede ke konkrétním opatřením, která sníží stávající regulační rámec pro evropské společnosti,
  • posílí jednotný trh a naleznou správnou rovnováhu mezi dočasným uvolněním pravidel EU pro státní podporu a zajištěním rovných podmínek,
  • převést uznání důležitosti mezinárodního obchodu do konkrétních akcí uzavíráním a prováděním nových obchodních dohod.

Celé poselství Evropského byznysu si můžete přečíst zde.

kategorie EU infoservis
zpět