Obecná zpráva o činnosti Evropské unie 2022

Rok 2022 byl poznamenán především ruskou agresivní válkou proti Ukrajině a související energetickou krizí. EU se od začátku snažila podporovat ukrajinský lid, ale také evropské občany a firmy, na které následky konfliktu dopadají více než na ekonomiky některých dalších světadílů.

Mezi priority EU patřila zelená tranzice a ochrana životního prostředí, digitalizace, snaha o konkurenceschopnost evropských firem (v této oblasti má byznys nejvíce výhrad), globální dodavatelské řetězce, zaměstnanost a další témata, na které se snažíme na evropské úrovni skrze BusinessEurope a také na národní úrovni realisticky reagovat.  

Link na svou propagační publikaci EU v roce 2022 naleznete zde

V druhé polovině roku 2022 proběhlo české předsednictví v Radě EU, před kterým jsme představili priority SP ČR

Během proběhlého předsednictví jsme také uspořádali vlastní předsednické akce

kategorie EU infoservis
zpět