Evropský byznys se brání neúměrné regulaci

BusinessEurope vyzývá Evropskou komisi, aby vyslala  jednoznačný signál o svém závazku výrazně omezit své požadavky na podávání zpráv.

V souvislosti s nedávně zveřejněným sdělením EK o konkurenceschopnosti uvítal BusinessEurope oznámení předsedkyně EK Ursuly von de Leyen o zjednodušení a výrazném snížení požadavků na výkaznictví pro podniky o 25 % jako důležitý první krok správným směrem. Náklady na dodržování předpisů však jdou daleko nad rámec ohlašovacích povinností. V Evropské unii se stále zvyšují, což činí investiční prostředí EU méně příznivým ve srovnání s našimi globálními konkurenty a výrazně zvyšuje náklady společností na dodržování předpisů. K vytvoření regulačního prostoru pro evropské společnosti a obnovení naší konkurenční výhody je naléhavě zapotřebí širší akce.

V této souvislosti adresuje BusinessEurope předsedkyni EK dopis, ve kterém volá po rychlé akci, která vyšle správný signál evropským společnostem. Na březnovém summitu EU hlavy států a vlád zopakovaly potřebu zjednodušit předpisy EU a snížit regulační zátěž, zejména požadavky na podávání zpráv.

BusinessEurope ve svém dopise vítá tuto širokou politickou podporu. Legislativa EU nabízí mnoho příležitostí k okamžitému snížení požadavků na podávání zpráv, včetně návrhů, které jsou v současné době připravovány nebo projednávány. Mapování a řešení požadavků na podávání zpráv v těchto probíhajících legislativních procesech by mělo být prioritou, protože je to nejlepší způsob, jak v krátkodobém horizontu prokázat velmi konkrétní opatření. Evropská komise má například možnost výrazně omezit ohlašovací povinnosti v následujících bodech:

  • nadcházející návrh zákona v přenesené pravomoci o standardech podávání zpráv podle směrnice o podávání zpráv o udržitelnosti podniků.
  • probíhající jednání o navrhované směrnici o náležité péči v oblasti udržitelnosti podniků (CS3D). Komise musí zajistit, že závazky jsou proveditelné a nepřekračují rámec závazků CSRD.
  • probíhající spolurozhodování o směrnici o průmyslových emisích, jejíž požadavky významně zvyšují požadavky na podávání zpráv a vytvářejí významné překrývání s jinými právními předpisy EU, které uplatňují stejné požadavky na úrovni společnosti.
  • probíhající proces spolurozhodování o aktu Cyber ​​​​Resilience Act (CRA) zavádějící povinnost hlásit agentuře ENISA do 24 hodin v případě kybernetického incidentu
  • současné znění návrhu prováděcího nařízení k nástroji pro zahraniční subvence riskuje uvalení nadměrných požadavků na podávání zpráv na společnosti a zároveň zahlcení Evropské komise irelevantními informacemi.

BusinessEurope vyzývá Evropskou komisi, aby důkladně zvážila a využila příležitostí souvisejících s právními předpisy EU, které jsou v současné době připravovány nebo projednávány s Evropským parlamentem a Radou, a vyslala tak jednoznačný signál o svém závazku výrazně omezit své požadavky na podávání zpráv.

Příloha: pdfdopis BusinessEurope adresovaný předsedkyni EK Ursule von der Leyen

Autor: Vladimíra Drbalová

kategorie EU infoservis
zpět