Den Evropy zahájí Evropský rok dovedností 2023

Den Evropy, tedy 9. květen, svátek všech evropských občanů, současně zahájí Evropský rok dovedností slavnostním festivalem Skills for you!“ v Bruselu, na který navážou akce a kampaně v jednotlivých členských státech.

EYS Logo RGB CS

Proč Evropský rok dovedností?

Mít pracovní sílu s dovednostmi, po kterých je poptávka, přispívá k udržitelnému růstu, vede k většímu množství inovací a zlepšuje konkurenceschopnost společností. Kvalifikovaní pracovníci mají lepší pracovní příležitosti a také širší možnosti plně se zapojit do společnosti. To je klíčové pro zajištění toho, aby hospodářské oživení, stejně jako zelené a digitální přechody, byly sociálně spravedlivé.

Evropský rok dovedností staví dovednosti do centra pozornosti. Cílem tohoto roku je pomáhat lidem získat správné dovednosti pro kvalitní pracovní místa a pomáhat společnostem, zejména malým a středním podnikům, řešit nedostatek dovedností v EU.

Jak? Předváděním příležitostí a aktivit rozvoje dovedností v celé Evropě, podporou snadnějšího uznávání kvalifikací přes hranice, sbližováním organizací a lidí, aby sdíleli své zkušenosti a poznatky, a stanovením toho, jak mohou iniciativy EU a možnosti financování pomoci.

Evropský rok dovedností koordinují národní koordinátoři. Po dohodě s MŠMT je garantem MPSV a národní koordinátorkou je Mgr. Jana Malá (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.).

Česká republika bude oficiálně vyhlašovat Evropský rok dovedností na Dni Evropy 5. května 2023.

Cílem není nutně pořádat nové aktivity na podporu a rozvoj dovedností, ale upozornit na probíhající akce, propojovat klíčové aktéry a vyzdvihnout důležitost získávání nových dovedností v měnícím se světě pro dospělé.

V rámci Evropského roku dovedností plánuje Česká republika propagovat stávající aktivity, které jsou zaměřeny na podporu a rozvoj dovedností v rámci celé České republiky. Evropský týden odborných dovedností, který je v České republice již tradiční a rozsáhlou akcí podporovanou mnoha klíčovými aktéry, bude sloužit jako ukázka zapojení národních organizací do evropské spolupráce. Důraz bude kladen na to, aby všechny cílové skupiny, na které bude Evropský rok dovedností zaměřen, měly stejný přístup k získávání nových dovedností pro jejich lepší uplatnění ve společnosti.

Všechny čtyři hlavní cíle Evropského roku dovedností reflektují klíčová témata související s dovednostmi potřebnými pro současnou měnící se společnost. Jako nejnaléhavější vnímáme cíl “Podpora investic do odborného výcviku a zvyšování kvalifikace, což lidem umožní zůstat ve svém zaměstnání nebo si najít nové“. Tato oblast je v České republice podporována investicemi z Národního plánu obnovy. Jako další velmi důležité téma vnímáme problematiku definovanou druhým cílem, tj. zajištění dovedností, které odpovídají potřebám zaměstnavatelů, úzkou spoluprací se sociálními partnery a společnostmi.

Za dobrý výsledek Evropského roku dovedností bude Česká republika považovat zaměření pozornosti klíčových aktérů na problematiku získávání dovedností, na reskilling a upskilling. Budeme se snažit ukázat, jaký přínos pro společnost může mít zvýšení povědomí o možnostech získávání dovedností v celoživotní perspektivě a jak mohou všichni aktéři ve vzdělávání a na trhu práce profitovat z rozvoje potenciálu dospělé populace. Rozvoj dovedností budeme pojímat jako přirozený celoživotní proces.

Vladimíra Drbalová, poradkyně prezidenta a GŘ pro mezinárodní organizace a EU

vdrbalova@spcr.cz

kategorie EU infoservis
zpět