Byznys mobilizuje: Parlament hlasuje o směrnici k náležité péči

Evropský parlament hlasuje 31. 5. 2023 o kontroverzní zprávě zpravodajka Lary Wolters k návrhu směrnice Rady o udržitelnosti podniků v oblasti náležité péče (CS3D).

Obecný přístup odhlasovala Rada v prosinci v rámci CZ PRES obecný přístup jako mandát pro jednání s EP. Byznysu se podařilo uhrát některá zlepšení, ale striktní zpráva Woltersové vrací do hry „povinnosti ředitelů“ a MSP. Evropský byznys pod vedením BusinessEurope proto před hlasováním v EP a zahájením trialogu vyhlašuje nejvyšší pohotovost. 36 evropských podnikatelských organizací přidalo svůj podpis na společné prohlášení adresované v pátek 26. 5. 2023 předsedkyni EK Von der Leyen, místopředsedkyni Věře Jourové, místopředsedovi Valdisu Dombrovskisovi a komisaři Bretonovi. Prezident BusinessEurope se současně v pátek odpoledne sešel s komisařem Reyndersem a osobně mu předal prohlášení k CS3D.

Byznys ve společném dopise podporuje cíle navrhované směrnice o náležité péči o udržitelnosti podniků (CS3D) a současně vyzývá spoluzákonodárce, aby pracovali na rozumném přístupu, který je pro společnosti v praxi zvládnutelný. Pro úspěch této iniciativy je prvořadá právní srozumitelnost. To například znamená, že definice jsou robustní a v souladu s tím, co se používá na mezinárodní úrovni (UN/OECD), a že ustanovení týkající se klimatických cílů jsou v souladu s nedávnou směrnicí o Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Byznys také vyzývá k revizi a zkrácení přílohy tak, aby zahrnovala pouze ty úmluvy a smlouvy, které zakládají konkrétní povinnosti společnostem, aby nedošlo k záměně jejich rolí s rolí států. Včasné vedení bude

Rychlá akce proběhla i v součinnosti s europoslankyní Martinou Dlabajovou a její kanceláří a všem českým europoslankyním a europoslancům byl rozeslán apel byznysu na podporu 9 pozměňovacích návrhů, které byly předloženy MEP Dlabajovou a stejně smýšlející skupinou MEP napříč politickými frakcemi, mimo jiných i MEP Charanzovou. Cílem bylo vrátit do hry některé z návrhů zprávy ITRE.

Společný dopis evropských podnikatelských asociací

Vladimíra Drbalová, poradkyně prezidenta a GŘ pro mezinárodní organizace a EU

kategorie EU infoservis
zpět