Projev o stavu Unie 2023

Komise zahajuje antisubvenční šetření týkající se elektrických vozidel z Číny, oznámila ve svém dnešním projevu o stavu Unie předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová.

„Výroba elektroaut je odvětví, které má zásadní význam pro čistou ekonomiku a které představuje pro Evropu obrovský potenciál. Globální trhy jsou však zaplaveny levnějšími čínskými elektromobily a jejich cena je obrovskými státními dotacemi uměle udržována na nízké úrovni. To nám narušuje trh. A stejně jako tyto praktiky netolerujeme uvnitř, nebudeme je tolerovat ani zvnějšku…Evropa je otevřena konkurenci. Nikoli neférovému podbízení,“ dodala von der Leyenová. Přesto chce s Čínou nadále udržet otevřenou komunikaci a dialog: „Snížit riziko, nikoli zpřetrhat vazby – takový bude můj přístup, až budu ke konci roku na summitu EU-Čína jednat s vedoucími představiteli Číny,“ dodala.

Projev předsedkyně Komise s názvem Odpověď Evropy na dějinnou výzvu dnes přinesl dobře vyváženou inventuru jejího programu zelené, digitální a geopolitické Evropy představeného v roce 2019.

Stanovení klimatických cílů v rámci Zelené dohody pro Evropu bylo podle von der Leyenové propojeno s posunutím uvažování o klimatu do ekonomické roviny, kde investice a inovace dostaly jasný směr a kde se prokázalo, že modernizace a dekarbonizace mohou jít ruku v ruce.

Po celou dobu transformace budeme i nadále podporovat evropský průmysl. Začali jsme tím, že jsme předložili sadu opatření – počínaje aktem o průmyslu pro nulové čisté emise po akt o kritických surovinách. Pomocí průmyslové strategie vyhodnocujeme v rámci transformace rizika a potřeby každého ekosystému... Hlavním cílem bude pomoci všem odvětvím při vytváření jejich obchodního modelu pro celkovou dekarbonizaci průmyslu,“ uvedla dnes ve Štrasburku von der Leyenová.

V tomto kontextu dále oznámila předložení balíčku pro evropskou větrnou energetiku, zrychlení povolovacích procesů, zlepšení aukčních procesů napříč EU, zaměření se na dovednosti, přístup k financování a stabilní dodavatelské řetězce.

V oblasti digitálních technologií a umělé inteligence věnovala von der Leyenová značnou pozornost řízení rizik: „...jsem přesvědčena, že by se Evropa spolu se svými partnery měla zasadit o vymezení nového globálního celosvětového rámce pro umělou inteligenci, který se bude zakládat na třech pilířích: bezpečných hranicích, správě a směrování inovací.“

Co se týče hospodářství, sociálních otázek a konkurenceschopnosti obecně, předsedkyně Komise von der Leyenová se ve svém bilančním projevu věnovala třem přetrvávajícím problémům: nedostatku kvalifikovaných pracovníků na trhu práce, dlouhodobě vysoké inflaci a administrativní zátěži evropských podniků. U posledně uvedeného představila plán na jmenování zmocněnce EU pro malé a střední podniky (ještě do konce roku 2023), který bude odpovědný přímo předsedkyni Komise, a první legislativní návrhy zaměřené na omezení povinnosti v oblasti podávání zpráv na evropské úrovni o 25%, jejichž zveřejnění přislíbila na říjen 2023.

„Zároveň musíme spolupracovat i s členskými státy, aby bylo možné 25% cíle dosáhnout na vnitrostátní úrovni. Je načase podnikání v Evropě usnadnit!“, dodala von der Leyenová. Vedle toho informovala o připravované zprávě o budoucnosti evropské konkurenceschopnosti, jejímž zpracováním pověřila ekonoma Maria Draghiho (dříve mj. guvernér ECB, předseda vlády IT).

Von der Leyenová dále představila čerstvě podepsaný projekt na vybudování hospodářského koridoru Indie – Blízký východ – Evropa v rámci strategie Global Gateway. Mělo by jít o dosud nejpřímější spojení mezi Indií, Perským zálivem a Evropou: „S železnicí, která zrychlí obchod mezi Indií a Evropou o 40%. S elektrickým kabelem a potrubím pro přepravu čistého vodíku, které podpoří obchod s čistou energií mezi Asií, Blízkým východem a Evropou. S vysokorychlostním datovým kabelem, který propojí některé z nejinovativnějších digitálních ekosystémů na světě a po celé cestě bude vytvářet podnikatelské příležitosti,“ upřesnila předsedkyně Komise.

Předsedkyně von der Leyenová vedle plánů pro zbývající období svého mandátu v dalších oblastech evropského zájmu, jako je otázka migrace, rozšíření, prodloužení dočasné ochrany pro Ukrajince v EU či evropský rozpočet, připomněla v neposlední řadě také nadcházející volby do Evropského parlamentu, do jejichž konání zbývá již méně než 300 dní, a jichž se poprvé budou v některých státech účastnit i nejmladší voliči narození v roce 2008.

Celé znění projevu (v češtině) naleznete zde.

Olga Rozsívalová
/
kategorie EU infoservis
zpět