Mimořádná Evropská rada k revizi VFR 2021–2027

Maďarsko stále velkou neznámou s návrhem ročního přezkumu finančního nástroje pro Ukrajinu.

1. 2. 2024 se koná v Bruselu mimořádné zasedání Evropské rady a jediným bodem programu bude pokračování diskuse o budoucí podobě negoboxu.
Evropská komise zveřejnila dne 20. června 2023 návrh střednědobé revize víceletého finančního rámce (VFR) 2021–2027. Revize je cílená a reaguje na nové výzvy, kterým EU v současnosti čelí a je zacílená na tři politické priority – pomoc Ukrajině zasažené válečným konfliktem, podpora členským státům (ČS) v boji s migrací a vnějšími výzvami a vytvoření Platformy strategických technologií pro Evropu (tzv. STEP), jejíž podstatou má být posílení dlouhodobé konkurenceschopnosti strategických sektorů evropského průmyslu v oblasti deep-tech inovací a digitálních technologií, čistých technologií a biotechnologií. Součástí balíčku návrhů je tak kromě samotné revize nařízení k VFR 2021–2027 i legislativa zřizující nové nástroje (Nástroj na podporu Ukrajiny a platforma STEP). Původní návrh EK by znamenal celkové navýšení závazků rozpočtu EU do roku 2027 o 65,8 mld. EUR (jak v rámci stropů VFR, tak i nad stropy VFR) a plateb o 12,4 mld. EUR.

Předběžnou dohodu k balíčku střednědobé revize VFR (tj. včetně Nástroje na podporu UA a STEP) dosaženou 26 lídry ČS EU na prosincové ER zhatilo maďarské veta Negobox tak nebyl součástí závěrů Rady.. Cílem mimořádné ER svolané na 1. února 2024, jejímž jediným tématem je balíček revize VFR, je nalezení shody. Klíčovou neznámou zůstává postoj Maďarska, které v prosinci které nyní přišlo s požadavky a vlastním návrhem na způsob úpravy pomoci Ukrajině. Ten by spočíval v každoročním vyhodnocení a přezkumu potřeby další finanční pomoci UA a každoročním jednomyslném schvalování její výše na další rok Radou EU.
V případě, že by nebylo dosaženo dohody mezi 27 ČS na celém balíku, bude cílem lídrů nalézt dohodu minimálně na podpoře Ukrajiny, kterou považují za urgentní.

Tato dohoda by mohla mít formu:
Prodloužení stávající makrofinanční asistence (MFA+) (či navázání na ni), tj. poskytování půjček UA ručených rozpočtem EU (tzv. headroomem – prostorem mezi stropem VFR a stropem vlastních zdrojů). To také vyžaduje jednomyslnost.
půjček ručených mimo rozpočet EU, kdy by byla vyžadována záruka jednotlivých ČS za jejich podíl (viz MFA pro UA), které jsou tak možné i bez účasti HU.

S čím jde delegace ČR do Bruselu:
ČR obecně vítá, že revize víceletého finančního rámce byla navržena jako relativně omezená a zacílená na v současnosti nejvíce potřebné oblasti a obecně přednostně podporuje plné využití potenciálu platného VFR. Revize VFR by měla zohledňovat mj. i ekonomickou realitu v členských státech a jejich možnosti. ČR podporuje i nadále předběžnou dohodu 26 ČS v prosinci 2023 je pro ni preferovanou variantou. ČR jednoznačně podporuje text negoboxu k podpoře UA. Částka na Nástroj na podporu Ukrajiny ba tak zůstala beze změny, tj. v maximální výši 50 mld. EUR, stejně tak se nemění rozdělení na podporu ve formě úvěrů (33 mld. EUR) a na podporu ve formě nevratné pomoci (tj. granty - 17 mld. EUR). Součástí uvedené částky budou i prostředky na hrazení nákladů výpůjček (legacy payments). Návrh Maďarska na doplnění nového článku do návrhu revidovaného nařízení k VFR 2021–2027, který by znamenal zavedení mechanismu ročního přezkumu Nástroje pro Ukrajinu, ČR nepodporuje.

Vladimíra Drbalová, poradkyně SP ČR pro mezinárodní organizace a EU

kategorie EU infoservis
zpět