EK přichází s návrhy akcí na řešení nedostatku pracovních sil a dovedností

Při příležitosti Tripartitního sociálního summitu před zahájením jarní Evropské Rady představila Komise dne 20. 3. 2024 Akční plán na řešení nedostatku pracovních sil a dovedností a navrhuje spolupracovat s členskými státy a sociálními partnery na řešení těchto problémů v nadcházejících měsících a letech. EK Akční plán je součástí strategie EU na posílení její konkurenceschopnosti a posílení její hospodářské a sociální odolnosti.

Komise správně identifikovala potřebu pracovat současně na snižování nečinnosti v Evropě, podpoře mobility na úrovni EU a zvyšování atraktivity Evropy pro kvalifikované státní příslušníky třetích zemí. Navrhovaný plán rovněž uznává, že sociální partneři mají nejlepší předpoklady ke zlepšení pracovních podmínek v určitých povoláních a odvětvích prostřednictvím svého kolektivního vyjednávání. EU a členské státy by měly podporovat řešení sociálního dialogu na úrovni EU a na vnitrostátní úrovni a musí respektovat autonomii sociálních partnerů“ komentoval GŘ BusinessEurope Marku J. Beyrer
Nedostatek pracovních sil a dovedností zůstává jedním z nejnaléhavějších problémů sociální politiky. To uznala v letošním projevu o stavu Unie předsedkyně Komise Ursula von der Leyenová, která mezi třemi hlavními ekonomickými výzvami, kterým budou podniky v nadcházejícím roce čelit, uvedla nedostatek pracovních sil a dovedností. Dalšími dvěma jsou inflace a usnadnění podnikání pro evropské společnosti.

BusinessEurope již dříve vydal prohlášení „Směrem k akčnímu plánu EU pro nedostatek pracovních sil a dovedností“, založeném na analýze zjištění jeho průzkumu o nedostatku pracovních sil a dovedností, který byl iniciován prostřednictvím pracovní skupiny pro vzdělávání a odbornou přípravu a který byl většinou založen na podnětech společností a také na zpětné vazbě od členských federací a odvětvových organizací zaměstnavatelů.

Komise zaměstnavatelům vyhověla

Již téměř deset let se ve všech členských státech zvyšuje nedostatek pracovních sil a dovedností. Tento nedostatek je způsoben demografickými posuny, poptávkou po nových dovednostech souvisejících s technologickým rozvojem a dvojitými přechody, snahou o další rozvoj našich vlastních průmyslových odvětví, potřebami obrany a bezpečnosti a problémy souvisejícími s pracovními podmínkami v některých odvětvích a lokalitách. Komise identifikovala 42 „nedostatkových“ povolání s určitými rozdíly mezi členskými státy.

Akční plán je rovněž klíčovým výstupem Evropského roku dovedností. Staví na mnoha politických a finančních opatřeních, která již existují na úrovni EU, jako je Pakt pro dovednosti – který dosud poskytl školení 3,5 milionům pracovníků –, cíle zaměstnanosti a dovedností do roku 2030 schválené na sociálním summitu v Portu, odpovídající minimální mzdy a směrnice o práci na platformě a 65 miliard EUR z fondů EU dostupných na investice do dovedností.

Akční plán navazuje na summit sociálních partnerů ve Val Duchesse v lednu 2024 a byl navržen po konzultaci s evropskými sociálními partnery, jejichž role je klíčová pro implementaci řešení k řešení těchto problémů. Plán stanoví opatření v pěti oblastech, které mají být rychle provedeny na úrovni EU, na vnitrostátní úrovni a na úrovni sociálních partnerů:
• Podpora aktivace nedostatečně zastoupených osob na trhu práce
• Poskytování podpory pro rozvoj dovedností, školení a vzdělávání
• Zlepšení pracovních podmínek v určitých odvětvích
• Zlepšení spravedlivé mobility pracovníků a studentů v rámci EU
• Přilákání talentů ze zemí mimo EU

Více podrobností zde

Analýza BusinessEurope zde

Vladimíra Drbalová, poradkyně SP ČR pro mezinárodní organizace a EU

kategorie EU infoservis
zpět