Autonomní obchodní opatření EU pro Ukrajinu prodloužena

Autonomní obchodní opatření umožňují Ukrajině vytvářet vlastní příjmy z obchodních toků s EU, což je důležité pro podporu jejího hospodářství ve velmi náročných podmínkách. Tato opatření - spolu s rozsáhlou unijní vojenskou, finanční a humanitární podporou - pomohou Ukrajině při její dlouhodobé obnově a postupné integraci do vnitřního trhu EU.

Více než dva roky po ruské invazi na Ukrajinu, Svaz průmyslu a dopravy ČR spolu s konfederací evropského podnikání BusinessEurope, znovu potvrzují svou silnou podporu Ukrajině a jejím obyvatelům. Nyní více než kdy jindy potřebuje EU zajistit, aby do země nadále plynula nouzová podpora a aby infrastruktura i podniky byly udrženy v provozu.

Proto obnovení autonomních obchodních opatření EU v zájmu posílení bilaterálního obchodu s Ukrajinou podporujeme. Spolu s trasami solidarity byla tato liberalizační opatření nezbytná pro umožnění toku zboží do a ze země. Zachování integrace Ukrajiny v existujících hodnotových řetězcích je naprosto zásadní pro přežití tamních podniků a pro udržení ukrajinského hospodářství.

Tato opatření musí samozřejmě brát v úvahu citlivá místa i celkové zájmy EU. Zároveň by však měly být dodržovány principy integrity jednotného trhu a výlučné pravomoci EU v oblasti obchodní politiky. S ohledem na tento fakt doufáme, že přijetí a provádění přijatých opatření pomůže vyřešit jakékoli zbývající obavy, které vedly k akcím na hranicích a bránění toku zboží mezi Ukrajinou a EU. Dopravní cesty musí zůstat otevřené. To je výhodné jak po Ukrajinu, tak pro EU. Zachování vlády práva a respektování mezinárodních závazků EU je pro evropský byznys nezbytné.

Obsah nařízení
Obnovené nařízení o autonomních obchodních opatřeních bude uplatňováno od 6. června 2024 do 5. června 2025. Jeho účelem je prodloužit pozastavení všech zbývajících cel a kvót podle hlavy IV dohody o přidružení mezi EU a Ukrajinou, kterou se zřizuje prohloubená a komplexní zóna volného obchodu (DCFTA).

Nařízení bude rovněž obsahovat dva ochranné mechanismy na ochranu trhu EU:

  • posílená verze stávajícího mechanismu, která se bude uplatňovat na základě pravidelného monitorování – to znamená, že Komise bude moci za zvláštních podmínek uložit ochranná opatření
  • nový automatický ochranný mechanismus, v jehož rámci bude Komise povinna znovu zavést celní kvóty, pokud objem dovozu drůbeže, vajec, cukru, ovsa, kukuřice, krup či medu překročí aritmetický průměr objemu dovozu zaznamenaného v letech 2022 a 2023

Klíčové body

  • rozšíření oblasti působnosti automatického ochranného mechanismu na čtyři další produkty (oves, kukuřice, kroupy a med)
  • zkrácení lhůty pro aktivaci automatického ochranného opatření (z 21 na 14 dní)
  • závazek Komise posílit monitorování dovozu pšenice a jiných obilovin a používání nástrojů, které má k dispozici v případě narušení trhu

Další kroky
Očekává se, že postoj Parlamentu bude přijat v prvním čtení na jednom z dubnových plenárních zasedání. Poté musí být nařízení přijato Radou a vyhlášeno v Úředním věstníku. V platnost vstoupí dne 6. června 2024.

 

 

Zdroje: BusinessEurope; https://www.consilium.europa.eu

Olga Rozsívalová
/
kategorie EU infoservis
zpět