Naléhavá výzva pro Komisi EU k řešení vysokých cen energií

Svaz průmyslu a dopravy za podnikatele zasažené energetickou krizí bojuje nejen na úrovni národní, ale skrze BusinessEurope také na úrovni evropské. Níže si můžete přečíst dopis od prezidenta BusinessEurope Fredrika Perssona a generálního ředitele Markuse Beyrera pro Evropskou komisi a české předsednictví, na jehož znění se experti ze Sekce hospodářské politiky SP ČR spolupodíleli. Jednotlivé body dopisu byly diskutovány také během návštěvy vedení BusinessEurope v Praze v rámci Expertního týmu SP ČR pro EU a vychází také ze stanoviska SP ČR k jednání Rady pro energetiku. České znění dopisu Vám přinášíme níže:

Podnikatelé v EU naléhavě vyzývají k řešení vysokých cen energií

Kritická situace na evropském trhu s energií a přemrštěné ceny energií mají stále větší dopad na miliony evropských domácností a podniků. Vzhledem k tomu, že nárůst cen dosahuje dvouciferných nebo dokonce trojciferných hodnot, mají raketově rostoucí účty za energie přímý dopad na životaschopnost podniků v Evropě a na celou ekonomiku.

Současný stav vysokých cen plynu a elektřiny s sebou nese bezprostřední riziko ztráty výroby a zastavení činnosti tisíců evropských podniků. Odhady ukazují, že 70 % evropské výroby hnojiv bylo zastaveno nebo zpomaleno, zatímco 50 % celkové kapacity výroby hliníku bylo ztraceno. Existuje reálné nebezpečí, že se podniky, a zejména energeticky náročná odvětví, natrvalo přesunou mimo Evropu, což dramaticky zvýší naši závislost na třetích zemích a povede ke ztrátě konkurenceschopnosti a pracovních míst.

Naléhavé hledání způsobů, jak na úrovni EU zmírnit dopad ochromujících cen energie, kterým čelí evropské podniky, je otázkou přežití. Dobře navržená nouzová opatření musí být zavedena na přísně dočasném základě, pečlivě sledována a v případě potřeby upravena.

Balíček ze 14. září: první nezbytné kroky

BusinessEurope se domnívá, že tento první balíček nouzových zásahů v oblasti energetiky na trhu je nezbytným prvním krokem. Návrh na snížení poptávky po elektřině spolu dalšími opatřeními v oblasti energetické účinnosti a flexibility na straně poptávky pomůže obnovit rovnováhu mezi spotřebou a poptávkou a zajistí, aby se všichni aktéři, nejen podniky, zavázali k tomu, že přispějí ke zmírnění energetické krize.

Pokud bude zaveden navrhovaný "strop inframarginálních příjmů" a "solidární příspěvek", musí být změněn tak, aby zůstal přiměřený a neohrozil schopnost odvětví investovat do dekarbonizace a zásobovat evropský trh.

Například "strop pro inframarginální příjmy" by se měl vztahovat na skutečně dosažené příjmy a neměl by mít vliv na energii prodávanou prostřednictvím dlouhodobých smluv a dohod o nákupu elektřiny (PPA), neboť ty představují klíčové zbývající zajišťovací nástroje. Je rovněž důležité zachovat jednotný strop na úrovni EU, aby byl zachován vnitřní velkoobchodní trh.

Pokud jde o dočasný "solidární příspěvek", je například důležité použít reprezentativní soubor historických zisků, zejména s možností vyloučit rok 2020, kdy bylo odvětví silně zasaženo pandemií COVID. Kromě toho je třeba omezit negativní dopad na budoucí investiční důvěru podniků, proto musí příspěvek zachycovat pouze skutečně mimořádné "nadměrné" zisky. Domníváme se, že to vyžaduje prahovou hodnotu nad nyní navrhovaným zvýšením o 20 % nad tento historický průměr zdanitelných zisků.

V těchto dvou případech je nezbytné, aby nově vytvořené zisky pro vlády byly rovnoměrně a rychle přerozděleny mezi zranitelné domácnosti a všechny podniky, které se v nadcházející zimě budou potýkat s neúnosnými náklady na energie.

Je naléhavě nutné přijmout další opatření, která by evropským podnikům ulehčila

Balíček ze 14. září není dostatečný pro zmírnění dopadu vysokých cen energií na evropské podniky. Aby se zabránilo dalším ztrátám ve výrobě, je třeba dále upravit rámec státní podpory EU, aby členské státy mohly dočasně poskytnout tolik potřebnou pomoc postiženým podnikům. To zahrnuje prodloužení dočasného krizového rámce (TCF) a stanovení méně omezujících kritérií způsobilosti pro kompenzaci nákladů na energii. Stejně tak je pro ulehčení evropskému průmyslu důležité rozšíření seznamu způsobilých odvětví pro kompenzaci nepřímých nákladů podle pokynů pro státní podporu v rámci systému obchodování s emisemi (ETS) a intenzivnější využívání rezervy tržní stability ETS.

Tvůrci politik by dále měli urychleně zvážit dočasné celoevropské opatření, které by oddělilo ceny elektřiny od cen plynu. Toto výjimečné opatření by mohlo být odůvodněno pouze výjimečnou situací na trhu s energií. Pokud by bylo dobře navrženo a zohledňovalo dopad na bezpečnost dodávek a poptávky, mohlo by takové opatření účinně snížit účty za energii.

Letošní zimu se bude počítat každá MWh i miliarda kubických metrů zemního plynu. Pro zvýšení dodávek energie v Evropě lze a je třeba udělat více. Je nesmírně důležité dále zintenzivnit vnější oslovování dodavatelů a co nejdříve v Evropě nasadit další kapacity v oblasti obnovitelných zdrojů, jaderné energie, nízkouhlíkové energie a zemního plynu. Vzhledem k tomu, že mnoho podniků je na pokraji krachu, měly by být zváženy všechny možnosti, jak usnadnit výrobu energie, včetně dočasné legislativní úpravy nebo moratoria. Při postupu s výjimečnými dočasnými a krátkodobými opatřeními bychom neměli ztrácet ze zřetele náš cíl dekarbonizace. Evropa se musí co nejdříve vrátit k fungujícímu trhu s energií, který podněcuje investice do nízkouhlíkových technologií, sítí a propojovacích vedení. Spoléháme na to, že všechny tyto body urychleně zvážíte, a zůstáváme vám k dispozici pro případné další informace.

kategorie Evropská komise
zpět