Rada Evropské unie představuje orgán, v němž jsou zastoupeny členské státy, a to vždy jedním zástupcem na ministerské úrovni zplnomocněným zavazovat svou vládu. Příslušným ministrem je ministr, do jehož resortu spadá projednávaná agenda. Zároveň může tedy zasedat několik složení Rad současně. Dříve (do listopadu 1993) proto byla výstižně zvána „Radou ministrů“. V předsednictví Rady se členské země střídají po šesti měsících.

Rada pro konkurenceschopnost o podnikatelském prostředí

Ve dnech 2. a 3. května 2019 se v Bukurešti koná neformální jednání ministrů průmyslu členských států EU. Ministři povedou diskuse o podnikatelském prostředí, nových iniciativách pro MSP, interakci mezi průmyslem a dlouhodobou klimatickou politikou EU v kontextu vnitřního trhu.