Rada Evropské unie představuje orgán, v němž jsou zastoupeny členské státy, a to vždy jedním zástupcem na ministerské úrovni zplnomocněným zavazovat svou vládu. Příslušným ministrem je ministr, do jehož resortu spadá projednávaná agenda. Zároveň může tedy zasedat několik složení Rad současně. Dříve (do listopadu 1993) proto byla výstižně zvána „Radou ministrů“. V předsednictví Rady se členské země střídají po šesti měsících.

Neformální EU Summit v Salcburku o omezení nelegální migrace

Už “žádné lodě” je hlavní motto obecné diskuse v Salcburku. Posílení ochrany vnější hranice, maximální omezení nelegální migrace a zvýšená finanční pomoc členským státům v první linii. Priority AT PRES v rámci tzv. Vídeňského programu. Váznoucí rozpolcenost UK a váznoucí brexit.