Společné prohlášení sociálních partnerů USA a EU k transatlantické strategii obchodu s nucenou prací

Přijato bylo na druhém ministerském zasedání TALD (Tripartite Trade and Labor Dialogue), jež se konalo 31. května 2023 ve švédském městě Lulea.


Poprvé se do transatlantického sociálního dialogu zapojily podniky a odbory na obou stranách oceánu. Společná doporučení se zaměřují nejen na zamezení uvádění zboží vyrobeného nucenou prací na příslušné trhy, ale také na řešení a prevenci této praxe ve třetích zemích. Nucená práce je závažným porušením mezinárodního pracovního práva, snižuje mzdy a celosvětově brání realizaci důstojné práce. Transatlantičtí sociální partneři proto vyzývají k posílení spolupráce a koordinace mezi USA a EU za účelem odstranění nucené práce s následujícími doporučeními:

  • Vyloučení zboží ze svých trhů, které bylo vyrobeno nucenou prací, ještě předtím, než dosáhne hranic;
  • Výzva pro obě strany, aby přijaly vhodná opatření, která budou motivovat podniky k náležité péči v oblasti lidských práv v souladu s obecně uznávanými měřítky, včetně Obecných zásad OSN pro podnikání a lidská práva a Směrnice OECD pro nadnárodní podniky z roku 2011;
  • Výzva pro obě strany, aby navázaly úzký dialog a koordinaci v oblasti bezpečnosti a prosazování svých politik týkajících se výrobků vyrobených nucenou prací, včetně sdílení údajů a důkazů v rámci příslušných právních mechanismů o existenci nucené práce v konkrétních společnostech nebo v určitých zeměpisných oblastech, a zároveň chránit firemní tajemství a další citlivé informace;
  • USA a EU by také měly spolupracovat na širších opatřeních na pomoc třetím zemím, aby mohly odstranit všechny formy nucené práce.

Mezi signatáři dokumentu jsou: 

AFL-CIO
BusinessEurope
European Trade Union Confederation
Information Technology Industry Council
National Foreign trade Council
U.S. Chamber of Commerce
U.S. Council for International Business

Celý dokument je k dispozici zde

 

 

 

Mikuláš Nozar
/
kategorie Evropský sociální dialog
zpět