Výročí 60 let založení Business at OECD (BIAC)

Svaz průmyslu a dopravy ČR se v roce 1996 stal členem Poradního výboru pro průmysl a obchod (BIAC), poradního orgánu zaměstnavatelských a podnikatelských svazů při Organizaci pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD).

Svaz průmyslu a dopravy jako národní členská organizace zastupující Českou republiku v Business at OECD (dále BIAC) jsme hrdí na to, že můžeme společně oslavit její letošní 60. výročí. V roce 1962 BIAC oficiálně zahájil svou cestu jako oficiální hlas podnikatelů při OECD. Po šesti desetiletích podpory strategického dialogu a vlivu na politické a legislativní prostředí má BIAC celosvětový dosah, zahrnuje více než 55 národních podnikatelských a zaměstnavatelských organizací ze zemí OECD i mimo ni a přivádí k jednacímu stolu podniky všech velikostí a odvětví. BIAC přispívá k širokému spektru strategického a politického úsilí OECD prostřednictvím silného zapojení své globální sítě, včetně českého byznysu zastoupeného Svazem průmyslu. Dlouhodobou prioritou BIAC je formování vhodného prostředí pro svobodný trh a soukromé podnikání v demokratickém systému, na jehož základě může společnost vytvářet a rozdělovat prosperitu.

Členství v BIAC přináší Svazu průmyslu a dopravy ČR možnost sledovat vývoj politik v důležitých oblastech, jako jsou hospodářská politika, fiskální politika, obchod, investice, zaměstnanost, vzdělávání atd. v mezinárodním kontextu a sledovat hlavní trendy podložené analýzami a statistikami OECD. Ve specifických oblastech, jako jsou doprava, chemické látky, suroviny apod., mají průmyslové podniky možnost zapojit své experty do problematiky konkrétních témat.

Zveme vás k prolistování speciální brožury k 60. výročí založení Business at OECD, která je k dispozici zde.

Mikuláš Nozar
/
kategorie BIAC
zpět