Výzva k alokaci dostatečných financí na projekty z Ukraine Facility

Dne 27. června 2024 se v sídle Svazu průmyslu a dopravy ČR uskutečnilo jednání zástupců státní správy, bankovního sektoru a zaměstnavatelů. Na tomto jednání byla také projednána nutnost zajištění dostatečných finančních prostředků na spolufinancování projektů z programu Evropské komise tzv. Ukraine Facility. Světová banka vyčíslila škody napáchané Ruskou federací na Ukrajině na bezmála 500 miliard USD a tato částka stále roste. Obnova a rozvoj Ukrajiny je zájmem jak vlády, tak soukromého sektoru. Podpora českých firem na obnově a rekonstrukci Ukrajiny je klíčová, nicméně k tomu musí mít naše firmy srovnatelné podmínky jako konkurence z dalších zemí.

Toto komplexní úsilí o obnovu bude vyžadovat koordinovanou mezinárodní podporu a značné finanční závazky, aby bylo možné řešit rozsáhlé škody a usnadnit dlouhodobou obnovu a rozvoj země. Svaz průmyslu a dopravy, Hospodářská komora a Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů se proto shodly na následujícím:

  • Podpora klíčových projektů: K efektivnímu zapojení ČR do mezinárodních aktivit při rekonstrukci Ukrajiny je v souladu s konkrétními projekty firem, které eviduje Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, nezbytné zajistit dostatečné finanční záruky na prvotní identifikované projekty v hodnotě 100-120 milionů EUR. Tyto projekty jsou klíčové pro rozvoj a obnovu Ukrajiny, jedná se o sektory jako energetika, železniční infrastruktura, stavebnictví, těžba nerostných surovin, atd.

  • Alokace finančních prostředků: Navrhujeme, aby Ministerstvo financí ČR hledalo cesty k alokaci přiměřené počáteční částky na zajištění těchto investičních projektů. Tato částka by měla být upravena na základě konkrétních potřeb a možností financování a měla by férově rozložit riziko investic na Ukrajině mezi EU, stát a firmy. Finanční záruky poskytnou firmám potřebnou podporu a jistotu při jejich angažovanosti v projektech na obnovu Ukrajiny, aniž by to znamenalo okamžitý finanční výdaj pro státní rozpočet.

  • Spolupráce a koordinace: Vyjadřujeme plnou podporu spolupráci mezi státní správou, bankovním sektorem a zaměstnavateli. Tato spolupráce je klíčová pro efektivní využití finančních prostředků ze strany EU a úspěšnou realizaci projektů.

  • Dlouhodobá strategie: Apelujeme na vládu, aby vypracovala dlouhodobou strategii pro podporu projektů z Ukraine Facility, která zahrne stabilní pokrytí finančních záruk a systematickou podporu všech zúčastněných stran.

Jsme přesvědčeni, že tyto kroky jsou nezbytné pro úspěšné zapojení České republiky do obnovy a rozvoje Ukrajiny a pro podporu stability a prosperity v širším evropském regionu.

Na základě informací od exportérů dáváme na vědomí, že v současné době zvažovaná částka ve výši okolo 200 milionů Kč, která má být určena k zajištění části finančních záruk, je nedostatečná a nebude z ní možné klíčové projekty pokrýt ani v minimálním rozsahu. Promarnění tohoto momentu by se negativně podepsalo na zapojení českých firem do pomoci zemi napadené agresorem, a to s dlouhodobými důsledky, protože je to právě nyní, kdy se bude většina prostředků z Ukraine Facility rozdělovat mezi jednotlivé členské státy EU a jejich klíčové identifikované projekty.

Prohlašujeme, že jsme připraveni v tomto úsilí vládu v nejvyšší možné míře podpořit a jsme plně k dispozici pro další spolupráci.

Dokument společného prohlášení je k dispozci zde. Prohlášení jsme sdíleli s MF ČR, MPO ČR a ÚV ČR. 

Mikuláš Nozar
/
kategorie Podpora exportu
zpět