Seminář: Srbsko a Makedonie exportní příležitosti pro české firmy

Doporučujeme k účasti akci pořádanou Ministerstvem zahraničních věcí ČR za účasti náměstka M. Tlapy - teritoriální seminář „Srbsko a Makedonie – exportní příležitosti pro české firmy“, který proběhne ve spolupráci s Exportní garanční a pojišťovací společností, a.s. a Komerční bankou, a.s. dne 25. dubna 2018 od 8:30 na Loretánském náměstí 5, Ministerstvu zahraničních věcí České republiky.

Průmysl 4.0 selským rozumem

Enterprise Europe Network (EEN) při Centru pro regionální rozvoj České republiky Vás zve na půldenní seminář Průmysl 4.0 selským rozumem, věnovaný VII. Výzvě programu podpory Technologie.

Seminář "Nízkouhlíkové technologie a jejich vliv na energetický mix"

Cílem semináře je představit vybrané iniciativy zaměřené na podporu zavádění nízkouhlíkových energetických technologií. Prezentovat vybrané statistiky a analýzy, které významným způsobem mohou pomoci firmám při hledání odpovědí týkajících se strategií jednotlivých zemí v oblastech energetické bezpečnosti, udržitelnosti a přístupu. Diskutovat trendy zavádění nízkouhlíkových energetických technologií. Téma představí experti OECD a Mezinárodní agentury pro energii.

Seminář "Digitalizace a její vliv na tradiční podnikatelské struktury"

Cílem semináře je představit rostoucí digitální transformaci jako příležitost, která firmám i jejich zaměstnancům nabízí řadu možností ke zvýšení růstu produktivity, pracovních příležitostí a mobility s podporou nových schopností a dovedností, které jsou pro digitalizaci nezbytné. Ukázat, že data se stávají důležitým výrobním faktorem, přičemž větší diferenciace užití různých typů dat se stává konkurenční výhodou. Upozornit, že diference míry digitální adopce je mezi jednotlivými zeměmi, regiony i firmami veliká, přičemž existence firem rezignujících na přijímání nových technologií může být ohrožena. O informace se s vámi podělí experti OECD, Mezinárodní agentury pro energii a další.

Čínská mise z provincie Hunan

Využijte možnosti zúčastnit se konference v rámci čínské mise zástupců provincie Hunan. Můžete se osobně setkat jak se zástupci provincie Hunan, tak i se zástupci uvedených podniků a navázat tak bilaterální spolupráci s čínskými partnery. Setkání je organizováno v rámci aktivit sítě Enterprise Europe Network a je zdarma.

Za Svaz průmyslu a dopravy ČR vystoupí jeho viceprezident pan František Chaloupecký.