Stanovisko k vyhlášce o zajištění přiměřenosti poskytované podpory

Vyhláška stanovuje rozdělení zdrojů elektřiny do sektorů podle období jejich uvedení do provozu, použitého primárního zdroje energie a hodnoty instalovaného výkonu pro účely provedení sektorového šetření podle § 31 zákona č. 382/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie.

Stanovisko a vybrané argumenty Svazu průmyslu

  • Svaz požaduje, aby cena pozemku byla doplněna mezi investiční náklady, protože pozemek je neoddělitelný od výrobny a jeho pořízení je nezbytnou součástí investice do výrobny, stejně jako nákup technologií.
  • V návrhu chybí způsob určení očekávaného budoucího nároku zdroje elektřiny na celkovou podporu.
  • Návrh připouští, že kontroly poskytované podpory proběhnou i po více než deseti letech od uvedení výroben do provozu, případně opakovaně. Zákon ale stanovuje, že sektorové šetření musí proběhnout po deseti letech provozu výrobny, nemůže proběhnout později.
  • Pokyny pro vyplňování výkazů pro výrobny elektřiny jsou v některých ohledech nejasné, zavádějící a diskriminační.
Celé stanovisko Svazu průmyslu najdete zde.
kategorie Stanoviska SP ČR
zpět