Stanovisko k prověření výstavby železniční infrastruktury metodou PPP

Záměr prověřit možnost realizace výstavby železniční infrastruktury metodou spolupráce veřejného a soukromého sektoru

Materiál obsahuje informace o modelech spolupráce soukromého a veřejného sektoru při výstavbě železniční infrastruktury v České republice a Evropě a navrhuje provedení analýzy možností realizace těchto postupů na dvou pilotních projektech.

Předmětem materiálu není schválení samotné realizace projektů formou PPP, ale pouze první nezbytný krok tj. zpracování studie proveditelnosti projektu formou PPP. Tuto studii Ministerstvo dopravy ČR navrhuje zadat pro projekty:

  • Modernizace a novostavba trati Praha – Veleslavín (včetně) – Praha – Letiště Václava Havla (včetně);
  • Modernizace trati Nemanice I – Ševětín, část B.

Stanovisko Svazu průmyslu a dopravy ČR (SP ČR)

SP ČR žádá ujištění, že vyhodnocení vlivu na cenu dopravní cesty bude předmětem navržené studie proveditelnosti. Pokud ne, žádáme ho do studie proveditelnosti doplnit.

Stanovisko naleznete zde.

kategorie Stanoviska SP ČR
zpět