Stanovisko Svazu k rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace


Návrh výdajů státního rozpočtu ČR na výzkum, experimentální vývoj a inovace

  • na r. 2023 ve výši 39 323 893,2 tis. Kč,
  • na r. 2024 ve výši 43 442 052,3 tis. Kč,
  • na r. 2025 ve výši 45 221 969,5 tis. Kč.
Tento návrh však s ohledem na rozpočtové možnosti nepokrývá veškeré nadpožadavky poskytovatelů na výdaje na VaVaI zejména u účelové podpory, a to hlavně vzhledem k možnostem státního rozpočtu s ohledem na aktuální situaci.

 

Hlavní připomínky Svazu průmyslu

  • Svaz průmyslu a dopravy ČR dlouhodobě upozorňuje na propad podpory aplikovaného výzkumu a vývoje v posledních letech.
  • Svaz chápe aktuální ekonomické, bezpečnostní a politické podmínky a nutnost konsolidace veřejných rozpočtů, ale význam aplikovaného průmyslového výzkumu by neměl být dále podceňován.
  • Současný návrh pro rok 2023 považuje Svaz za minimalistický.
  • Pro roky 2024 a 2025 však upozorňuje na požadavky nových soutěží a programů, které mají vést k růstu přidané hodnoty, energetické a digitální transformaci a odolnosti ekonomiky.

Celé stanovisko zde.

kategorie Stanoviska SP ČR
zpět